بازی ناتمام نیشابور

بازی ناتمام نیشابور

silent_persian
silent_persian
Apr 16, 2017, 6:13 AM |
0

سلطان محمد خوارزمشاه از مردم نیشابور خواست تا یا شهر را ترک کنند یا تسلیم مغول ها بشوند بعد از تسلیم شهر به مغولان مرزداران مسلمان نیشابور با مغول ها درگیر و داماد چنگیز را می کشند چنگیز هم دستور لشکر کشی و نابودی کامل شهر را میدهد به این ترتیب شهر با تمام مردمش  نابود می شوند به نظر من این دو اشراف زاده قبل از رسیدن لشکر مغول بازی را نیمه تمام گذاشتند وگریخته اند.شطرنج نیشابور 1200 میلادی