یادت باشه عزیزم

ssdfr644
ssdfr644
Sep 18, 2017, 2:25 AM |
0

یادت باشه عزیزم،دوست دارم همیشه

 

تو گفتی با نور عشق،زندگی زیبا میشه

 

یادت باشه دلم رو به دست تو سپردم

 

این عشق اسمونی رو هرگز ازیاد نبردم

 

یادت باشه که عشقم ازروی بچه گی نیست

 

دوست دارم می دونی ازروی سادگیم نیست

 

یادت باشه که گاهی فکر شقایق باشی

 

برای من که عاشقم یه یار عاشق باشی

 

یادت باشه همیشه کنار من بمونی

 

کنار تو خوشبختم دلم می خواد بدونی

 

یادت باشه که می خوام برای تو بمونم

 

تا همیشه تا ابد ازتو بگم وازتوبخونم

 

یادت باشه که باتوهمیشه صادقم من

 

اگه برات می میرم بدون که عاشقم من

 

یادت باشه دلم رو هرگز به بازی نگیری

 

دست منو که عاشقم به گرمی عشق بگیری

 

یادت نره که گفتم دوست دارم عزیزم

 

بهار عاشقیمونو به زیر پات می ریزم

 

http://kharid.injakojast.ir/product/view/811

http://kharid.injakojast.ir/product/view/686

http://kharid.injakojast.ir/product/view/62

http://kharid.injakojast.ir/product/view/799

http://kharid.injakojast.ir/product/view/565

http://kharid.injakojast.ir/product/view/806

http://kharid.injakojast.ir/product/view/694

http://kharid.injakojast.ir/product/view/800

http://kharid.injakojast.ir/product/view/797

http://kharid.injakojast.ir/product/view/602

http://kharid.injakojast.ir/product/view/581

http://kharid.injakojast.ir/product/view/803

http://kharid.injakojast.ir/product/view/802

http://kharid.injakojast.ir/product/view/815

http://kharid.injakojast.ir/product/view/1010

http://kharid.injakojast.ir/product/view/603

http://kharid.injakojast.ir/product/view/414