Kinagigiliwang Laro ng Mga Pinoy"

theLORDisComingSoon
theLORDisComingSoon
Apr 19, 2015, 8:17 PM |
0

Ang larong Chess o Ajedrez ay isang laro na kinagigiliwan ng Maraming mga Pinoy. Ito ay matatagpuan hindi lamang sa mga sariling bahay kundi kahit sa mga publikong lugar katulad ng mga plaza, tabing calle, sa mga barberia, harap ng tindahan, sa mga eskwelahan at iba pa. Ito ay laro ng lahat ng uri ng mg tao. Subalit dapat nating malaman mga kakbabayan kung Pinoy na may mas mahalaga sa buhay natin, Iyan kung tayo ay mag babalik loob sa Dios. Humingi tayo ng tawad sa Dios at Tanggaping natin ang Panginoong Jesus, ang Bugtong na Anak ng Dios, bilang ating Panginoon at sariling Tagapagligtas, para magkaroontayo ng BUHAY NA WALANG HANGGAN SA LANGIT KASAMA ANG DIOS. Amen.......