LARONG CHESS

theLORDisComingSoon
theLORDisComingSoon
Mar 30, 2015, 9:39 PM |
0

Ang Larong Chess ay isang laro o sport na kinagigiliwan o kinalolokohan ng mga pinoy at nang buong mundo. Ito ay kilala ng karamihan mga filipino. Subali't dapat nating malaman na may higit na mahalaga nating malaman at matiyak....ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA LANGIT.....sabi ng Biblia sa Roma 10; 13 o 23 ANG LAHAT AY MAKASALANAN AT HINDI NAKAABOT SA KALAWALHATIAN NG DIOS. ....ang makasalanan kapag namatay ay sa infierno....subalit sabi ng Biblia sa Juan 3:16 KUNG IKAW AY SASAMPALATAYA SA ANAK NG DIOS...ANG PANGINOONG JESUS ,,,..IKAW AY PATATAWARIN AT IKAW AY  MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.