Fyedorov - Chernikov Krasnodar,1974

Fyedorov - Chernikov Krasnodar,1974

theturtlemoves
theturtlemoves
Aug 27, 2016, 1:00 PM |
0

Couldn't find this on the internet, only in Shereshevsky's endgame manual and I need it for my coaching. Enjoy!