Ang. Tomteträsket

vttv
vttv
Dec 17, 2009, 10:58 AM |
4

Efter onsdagens Tomteträsksturnering (ett för övrigt mycket trevligt arrangemang, där en av FIDE:s mest fundamentala regel, helt enligt mitt tycke, betonades: "Detta avslutar partiet omedelbart") slog tanken mig att denna turnering spelas två gånger om året, till jul- och sommaravslutningarna. Jag jämförde detta med seniorernas jul- och sommarblixt, men kom senare även att tänka på att seniorerna också har en årsmötesblixt.

Därför föreslår jag att juniorerna skall ha ytterligare en tomteträsksturnering. Denna bör hållas dagen efter årsmötet och föregås av vissa årsmötesliknande händelser.

Jag har haft åtskilliga idéer, bland annat att dramatisera föregående dags årsmöte, men denna tanke har jag släppt. Istället förespråkar jag att Juniorernas Årliga TomteträsksKonferens, JÅTK (alternativt JÅTTK) införs, där alla regler, förordningar, föreskrifter, tävlingsnormer, statuter, bestämmelser, stadgar och påbud beslutas. Efter att JÅT(T)K avhållits avnjuts en tomteträsksturnering av rang.

Vad tycks?