Schackordspråk

vttv
vttv
Nov 15, 2009, 1:09 PM |
1

Från de uråldrigaste tingen, visdom bortom jordiskt förstånd, svunnen kunskap. Här nedan presenteras schackens yttersta hemligheter som fallit i glömska. Som ordspråk har de blivit nedtecknade av den siste Shahen, när denne förstod att sin ättlinje skulle utslockna. På sin dödsbädd anförtrodde shahen lärdomen åt sin trognaste, Amīr al-umarā, Emirernas emir. Denne svor att skydda lärdomen med sitt liv, vilket han också tvingades att göra då Khazarerorden fått kännedom om konvolutet. Sonen till Emirernas emir lyckades ensam fly med partituret. På dagen sju år efter att Amīr al-umarā stupat, utkämpades Slaget vid Malteser. Striden pågick hela dagen och i gryningen såg Emiren ut att segra. Emirens trupper jagade Khazarerorden ty de hade svurit att ingen skulle undkomma med livet. Detta var dock ett misstag, för vid Kufapasset låg orden i bakhåll. Samtliga trupper omintetgjordes. Denna dag var bergen inte grå utan röd. Lärdomen föll i glömska, fram tills nu då arkeologer funnit den.

Ordspråken lyder:

I schack är du alltid ett drag från fördärv.

Du kan alltid bjuda remi.

Schackbrädet är kvadratiskt.

På schackbrädet utkämpas strider värre någon annanstans. Ty på schackbrädet tampas två likvärdiga sinnen.

Tag lärdom av varje drag.

FIDE har inte alltid rätt. Men det har domaren.