بازی حمله ی هندی در تقابل با دفاع نیزمویچ

        شروع بازی دفاع نیز مویچ با سیاه  

شروع بازی حمله ی هندی با سفید 

 

تقابل این دو بازی 

 

بازی نفسگیری و مساوی بود واقعا Comments


 • 3 years ago

  attar_seyedi

  دستت درد نکنه مهدی جونWink

 • 3 years ago

  win_draw_lose

  میگم آقا روح الله اون بازی بالا رو اصلاح کردم از حرکت 50 اشتباه حرکت کرده

 • 3 years ago

  Roholla-r

  اینجا سفید برنده است باید با شاه پیا ده می گرفت

 • 3 years ago

  win_draw_lose

  میدونم من خودمم تعجب کردم اما این طوری ادامه باید میداد 

  درسته استاد ولی نتیجه به هر حال همونه

 • 3 years ago

  win_draw_lose

  حرکت 50 سیاه اشتباه مسلم کرد رچه بازی رو برد اما خیلی بد بازی کرد توی 50

 • 3 years ago

  win_draw_lose

  نه این بازی توی یک کتاب بود و من خوشم اومد گذاشتم از نظر من خیلی بازی آخرش اشتباه کرد نظر تو چیه ؟

Back to Top

Post your reply: