معماهای انیشتین

معماهايي كه انيشتين مطرح كرده خيلي جالبن. احتمالا بعضي هاشون رو شنيدين. مخصوصا دو تاي اولي رو. با ان حال اونا رو هم ميذارم شايد كسي نديده باشه.
 ;D

1- خرس

شخصي در يكي از سر زمين هاي غربي با خرسي مواجه شد.در حالي كه هر دو ترسيده بودند شروع به فرار كردند.خرس به سمت غرب و مرد به سمت شمال.
در نقطه اي مرد ناگهان ايستاد و تفنگش را به طرف جنوب نشانه رفت و خرس را مورد هدف قرار داد.
به نظر شما خرس چه رنگي داشته؟
شايد اين نكته به شما در رسيدن به جواب كمك كند.اگر خرس 14/3بار سريعتر از مرد به سمت غرب بدود.مرد ميتواند به راحتي از جلو به او شليك كند.گرچه براي به غنيمت بردن خرس او مجبور خواهد بود به جنوب برود.


2- همسايه ها
در محله اي رديفي از پنج خانه وجود دارد.هر كدام از خانه ها داراي رنگ خاصي هستند.افرادي كه در اين خانه ها زندگي مي كنند نيز از پنج مليت متفاوت هستند.هر كدام از حيوان خاصي نگه داري ميكنند سيگارهاي متفاوتيم ي كشند و به نوشيدني هاي متفاوتي علاقه مند هستند.
 
1.مرد انگليسي در خانه قرمز زندگي مي كند.
2.سوئدي سگ در خانه نگاه مي دارد
 3. مرد دانماركي چاي مي نوشد.
4 خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفيد قرار دارد.
5.صاحب خانه سبز قهوه مي نوشد.
6.شخصي كه سيگار pall mallمي كشد پرنده پرورش ميدهد.
7.صاحب خانه زرد سيگار dunhill مي كشد.
8.مردي كه در خانه وسطي زندگي ميك ند شير مي نوشد.
9.مرد نروژي در اولين خانه زندگي ميك ند.
10.مردي كه سيگار blends ميكشد در كنار مردي كه گربه نگه مي دارد زندگي مي كند.
11.مردي كه از اسب نگه داري ميكند كنار مردي كه dunhill ميكشد زندگي مي كند.
12.مردي كه سيگار blue master   ميكشد آبجو مي نوشد.
13.مرد الماني سيگار prince  ميك شد.
14.مرد نروژي كنار خانه آبي زندگي مي كند.
15.مردي كه سيگار blends ميكشد همسايه اي دارد كه آب مي نوشد.
سؤال اين است كه چه كسي ماهي پرورش مي دهد؟


3- ميهماني
 
هشت زوج زن و مرد در يك ميهماني با يك ديگر ملاقات كردند كه به يكديگر كتاب امانت بدهند.زوجها داراي  نام خانوادگي مشترك شغل مشترك و يك اتوموبيل مشترك هستند.ا هركدام رنگ خاصي را مي پسندند.
به علاوه ما از موارد زير نيز با خبر هستيم:
 
1.دانيلا بلك و شوهرش به عنوان دست فروش كار مي كنند.
2.كتاب "سگ آبي" متعلق به زوجي است كه رنگ قرمز را دوست دارند و اتوموبيل آنها فيات است.
3.يان و ويكتوريا رنگ قهوه اي را دوست دارند.
4.استن هوريكز و همسرش هانا سفيد را مي پسندند.
5.جني اسميت و شوهرش سرايدار هستند و اتوموبيل آنها وارتبرگ است.
6.مونيكا و الكساندر كتاب "پدر بزرگ ژورف " را امانت گرفتند.
7.ماتيو و همسرش رنگ صورتي را دوست دارند و كتاب"mulatka Gabriella" را براي امانت دادن با خود آورده اند.
8.ايرن و اتو حسابدار هستند.
9.كتاب " ما پنج نفر بوديم"توسط كساني كه ترابانت مي راندند به امانت برده شد.
10.سرماك ها هردوخدمتكار هستند و كتاب "shed stoat" را همراه خود آورده اند.
11.خانم و آقاي كوريل هردو پزشك هستند و كتاب قاضي اسلو واكو" را امانت گرفته اند.
12.پول و همسرش رنگ سبز را دوست دارند.
13.ورونيكا و شوهرش آبي را  مي پسندند.
14.ريك و همسرش كتاب "قاضي اسلو واكو" را آورده اند و اتوموبيل آنها زيگولي است.
15.يك زوج كتاب "dame commissar" را آورده اند و به جاي آن كتاب"multaka Gabriela" را به امانت بردند.
16.زوجي كه اتو موبيل آنها داسيا است رنگ بنفش را دوست دارند.
17.زوجي كه معلم هستند كتاب"dame commissare" را امانت گرفتند.
18.اتوموبيل زوج كشاورز موسكويك است.
19.پاملا و شوهرش رنو دارند و كتاب "پدر بزرگ ژوزف" را آورده اند.
20. پاملا و شوهرش كتابي را كه آقا و خانم  زاك آورده اند به امانت گرفتند.
21.روبرت و همسرش زرد را دوست دارند و كتاب " كمدي مدرن" را امانت گرفته اند.
22.آقا و خانم اسواين مغازه دار هستند.
23.كتاب "كمدي مدرن" متعلق به زوجي است كه اتومو بيل اآنها اسكودا است.
اكنون با توجه به اين شرايط اطلاعاتمربوط به هر خانواده را استخراج كنيد.


4- كشتي ها
 
1.كشتي يوناني ساعت 6 حركت ميكند و بار آن قهوه است.
2.كشتي وسطي دود كش سياه دارد.
3.كشتي اسپانیایی ساعت9 حركت ميكند.
4.كشتي فرانسوي با دود كش آبي سمت چپ كشتي با بار قهوه قرار دارد.
5.كشتي كه به مارسل مي رود سمت راست كشتي است كه كاكائو حمل مي كند.
6.كشتي برزيلي به سمت مانيل ميرود.
7.كنار كشتي برنج كشتي ای قرار دارد كه دود كش آن سبز است.
8.كشتي ای كه به ژنو مي رود ساعت 5 حركت مي كند.
9.كشتي اسپانيايي كه ساعت 9 حركت ميكند سمت راست كشتي است كه به مارسل ميرود.
10.كشتي با دودكش قرمز به هامبورگ مي رود.
11.كنار كشتي كه ساعت 7 حركت ميكند كشتي با دود كش سفيد قرار دارد.
12.كشتي كه در كنار قرار دارد ذرت حمل مي كند.
13.كشتي با دود كش سياه ساعت 7 حركت مي كند.
14.كشتي كه ذرت حمل مي كند كنار كشتي برنج است.
15.كشتي ای که مقصدش هامبورگ  است ساعت 6 حركت مي كند.
با اين شرايط اطلاعات مربوط به زمان حركت كشتيها و نحوه بارگيري آن ها را مشخص كنيد.5- باغبان ها
پنج دوست كنار يكديگر باغ دارند.در اين باغ ها سه نوع بذر پرورش مي دهند.ميوه(سيب, گلابي, زرد آلو, گيلاس) سبزي جات(پياز, هويج, كلم, كدو) و گل (رز, لاله, زنبق وميخك)
 
1- آنها مجموعا 12 محصول مختلف پرورش ميدهند. 
2- هر كس دقيقا 4 محصول دارد. 
3- هر محصول در يك باغچه قرار دارد. 
4- فقط يك محصول هست كه در 4 باغچه موجود مي باشد. 
5- فقط در يك باغچه سه نوع بذر كشت شده. 
6-  فقط در یک باغ  فقط یک نوع بذر کاشته شده .
7-گلابي ها فقط در باغ اول و باغ آخر وجود دارند.
8-باغ پل در وسط قرار دارد و لي در آن زنبقي نيست. 
9-كسي كه ميخك پرورش ميدهد ديگر سبزيجات نمي كارد. 
10-كسي كه رز دارد كلم پرورش نمي دهد. 
11-كسي كه زرد آلو دارد كلم و كدو هم مي كارد. 
12-اولين باغچه سيب هم دارد. 
13-فقط ذز دو باغچه گيلاس وجود دارد. 
14-در باغ سام پياز و گيلاس هست. 
15-لوك فقط دو نوع ميوه پرورش مي دهد. 
16-فقط در دو باغ لاله كشت مي شود. 
17-يك باغ سيب دارد. 
18-فقط در يك باغ كه كنار باغ ريك است كلم كشت ميشود. 
19-باغ سام در دو انتها قرار ندارد. 
20-هنك نه سبزي مي كارد و نه ميخك. 
21-پل سه نوع سبزي دارد.

محصولات هر كدام از باغبان ها را مشخص كنيد

دو صدر صد مردم جهان تنها  میتونن همه ی اینا رو حل کنن . واقعا جالبن 

Comments


 • 3 years ago

  Peyman_Makhdoomi

  Befarmayid.

 • 3 years ago

  win_draw_lose

  جواباشو اون طور که خودم آوردم اگه خواستید بگید براتون مسیج میدم

 • 3 years ago

  Peyman_Makhdoomi

  Javab hash ro ham bezar.

  Mer30.

Back to Top

Post your reply: