یا لثارات الحسین

کار من اینست که کاریم نیست عاشقم، از عشق تو عاریم نیست تا که مرا شیر غمت صید کرد جز که همین شیر شکاریم نیست ملک جهان گیرم چون آفتاب گر چه سپاهی و سواریم نیست

অ্যাডমিন
ম্যাচ
  • চলমান:
  • মোট পয়েন্ট:
  • ম্যাচ জিতেছেন:
  • গড় রেটিং:
  • আজকের র‍্যাঙ্ক :