The Pokemon X and Y Club

NẾU BẠN JOIN CLUB THÌ BẠN SẼ TRỞ THÀNH ADMIN.

 IF YOU JOIN THE CLUB, YOU WILL BE ADMIN.

OUR PARTNER CLUB IS:

www.chess.com/club/viet-nam-chess-group.

IF YOU ARE VIETNAMESE happy.png happy.png happy.png