x
দাবা - খেলুন ও শিখুন

Chess.com

ফ্রি - গুগল প্লে-তে

ফ্রি - উইন ফোন স্টোর এ

দেখুন
ক্লাব জিতেছেন / হেরেছেন / ড্র জয় পয়েন্ট
#১ Team Armenia Team Armenia
 • 278
 • 173
 • 19
 • 59.1%
 • 36.8%
 • 4%
৫৯% 73311
#২ Levon Aronian Levon Aronian
 • 394
 • 380
 • 88
 • 45.7%
 • 44.1%
 • 10.2%
৪৬% 16540
#৩ Yerevan Yerevan
 • 193
 • 113
 • 18
 • 59.6%
 • 34.9%
 • 5.6%
৬০% 14821
#৪ ARMENIAN GENOCIDE 100 YEARS ARMENIAN GENOCIDE 100 YEARS
 • 63
 • 34
 • 2
 • 63.6%
 • 34.3%
 • 2%
৬৪% 6584
#৫ FC Ararat FC Ararat
 • 41
 • 35
 • 2
 • 52.6%
 • 44.9%
 • 2.6%
৫৩% 3458
#৬ Team Nagorno Karabakh Republic Team Nagorno Karabakh Republic
 • 29
 • 21
 • 4
 • 53.7%
 • 38.9%
 • 7.4%
৫৪% 2179
#৭ VMware Armenia VMware Armenia
 • 4
 • 0
 • 0
 • 100%
 • 0%
 • 0%
১০০% 155
#৮ Team Berd Team Berd
 • 8
 • 1
 • 3
 • 66.7%
 • 8.3%
 • 25%
৬৭% 112
#৯ Armenian Juniors Armenian Juniors
 • 1
 • 3
 • 3
 • 14.3%
 • 42.9%
 • 42.9%
১৪% 45
#১০ Razorbacks Razorbacks
 • 2
 • 5
 • 0
 • 28.6%
 • 71.4%
 • 0%
২৯% 35
#১১ Arsenal fans Arsenal fans
 • 1
 • 3
 • 4
 • 12.5%
 • 37.5%
 • 50%
১৩% 17
#১২ TEAM VARGHARAN (Berd`s college) TEAM VARGHARAN (Berd`s college)
 • 1
 • 1
 • 2
 • 25%
 • 25%
 • 50%
২৫% 13
#১৩ Team Yerevan Team Yerevan
 • 1
 • 0
 • 1
 • 50%
 • 0%
 • 50%
৫০% 9
#১৪ Lord of Death Lord of Death
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0%
 • 33.3%
 • 66.7%
০% 8
#১৫ Karabakh (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն) Karabakh (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն)
 • 1
 • 0
 • 0
 • 100%
 • 0%
 • 0%
১০০% 5
#১৬ Berd's college Berd's college
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0%
 • 100%
 • 0%
০% 0
#১৭ Armenia pro chess league Armenia pro chess league
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0%
 • 100%
 • 0%
০% 0
#১৮ Armenians Best Players Armenians Best Players
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0%
 • 100%
 • 0%
০% 0

অনলাইনে এখন