Mykola_Udovytskyi

ক্লাব
Cherkasy Черкаси
Cherkasy Черкаси ২৩ জন সদস্য
Team Ukraine
Team Ukraine ১২,৮৬৪ জন সদস্য
Team Lviv
Team Lviv ৪৩২ জন সদস্য
Chess.com - Ukrainian
Chess.com - Ukrainian ৮৩৯ জন সদস্য