Olsandro
ক্লাব
Berdychiv Chess Team
Berdychiv Chess Team ৪১ জন সদস্য
Team Ukraine
Team Ukraine ১৫,৪৪৫ জন সদস্য