ruslan_immunity
ক্লাব
Ukrainian IT Chess Open 2021
Ukrainian IT Chess Open 2021 ২৩৫ জন সদস্য
Team Khmelnitskiy
Team Khmelnitskiy ৫৬ জন সদস্য
Team Makeevka
Team Makeevka ৪৩ জন সদস্য
Team Donetsk
Team Donetsk ৪২ জন সদস্য