YanaB
ক্লাব
Kharkiv Chess Team
Kharkiv Chess Team ২৬৬ জন সদস্য
Chess.com Daily Chess Club
Chess.com Daily Chess Club ৬,১৮৮ জন সদস্য
ONE WORLD League
ONE WORLD League ৬১৭ জন সদস্য
World Cities League HQ
World Cities League HQ ৫১২ জন সদস্য
Ukrainian Cities Championship HQ
Ukrainian Cities Championship HQ ৪২ জন সদস্য