Uslovi korištenja

Sljedeći tekst je samo informativni prevod. Pravno važeća verzija je dostupna samo na engleskom jeziku.

Datum stupanja na snagu: March 27, 2020

Jednostavno rečeno: poštuj druge, poštuj zakon i uživaj!

Chess.com vam pruža uslugu podložnu sljedećim uslovima i odredbama (the "Uslovi korištenja").

KORISTEĆI USLUGU, PRIHVATATE SVE USLOVE I ODREDBE IZ PRAVILA O PRIVATNOSTI I OVE USLOVE KORIŠTENJA, I PREDSTAVLJATE NAM DA IMATE 18 ILI VIŠE GODINA, I DA STE ZAKONSKI KOMPETENTNI DA PRIHVATITE USLOVE I ODREDBE IZ PRAVILA O PRIVATNOSTI I OVE USLOVE KORIŠTENJA, ILI STE RODITELJ ILI OVLAŠTENI STARATELJ OSOBE KOJA JE MLAĐA OD 18 GODINA I ZA KOJU STE NAPRAVILI NALOG. AKO NE PRIHVATATE PRAVILA O PRIVATNOSTI I OVE USLOVE, NISTE OVLAŠTENI DA KORISTITE USLUGU.

OVI USLOVI KORIŠTENJA UKLJUČUJU: (1) ODREDBU O ARBITRAŽI; (2) ODRICANJE OD PRAVA NA PODNOŠENJE ZAJEDNIČKE TUŽBE PROTIV NAS; I (3) VAŠE ODUSTAJANJE OD SVIH POTRAŽIVANJA PROTIV NAS ZA ŠTETU KOJA BI MOGLA NASTATI USLIJED VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA. KORIŠTENJEM USLUGE, PRISTAJETE NA OVE ODREDBE.

Usluge

Chess.com nudi kolekciju sadržaja, resursa, alatki i tehnologija koje korisnicima omogućuju da uživaju u šahu i kulturi koja ga okružuje ("Usluga"). Prihvatate da Usluga može uključivati i reklame. Chess.com zadržava pravo da u bilo kom trenutku i s vremena na vrijeme modifikuje ili prekine Uslugu (ili bilo koji njen dio), privremeno ili trajno, sa ili bez obavještenja. Slažete se da Chess.com neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju izmjenu, obustavu ili prekid Usluge.

Registracija

Da biste mogli koristiti Uslugu, slažete se da ćete: (a) dostaviti istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi u obaveznim poljima u obrascu za registraciju na Uslugu i u neobaveznim poljima ako to želite; i (b) održavati i pravovremeno ažurirati podatke koje ste unijeli prilikom registracije kako bi ti podaci i dalje bili istiniti, tačni, aktuelni i potpuni. Ako dostavite bilo koju informaciju koja je neistinita, netačna, zastarjela ili nepotpuna, ili ako Chess.com ima razumne osnove da sumnja da su te informacije neistinite, netačne, zastarjele ili nepotpune, Chess.com ima pravo da suspenduje ili ugasi vaš nalog i odbije bilo koje trenutno ili buduće korištenje Usluge.

Maloljetnici i djeca

Chess.com je zabrinut za sigurnost i privatnost svih svojih korisnika, naročito djece. Zbog toga, roditelji ili staratelji djece mlađe od 13 godina koji žele da svojoj djeci omoguće pristup usluzi moraju napraviti nalog koji će održavati zakonski staratelj koji ima najmanje 18 godina i koji će nadzirati djetetovu upotrebu ove web stranice. Dozvoljavajući djetetu pristup vašem nalogu, također dajete djetetu dozvolu za pristup svim područjima usluge. Imajte na umu da je usluga dizajnirana da privuče široku publiku. Shodno tome, kao zakonski staratelj, vaša je odgovornost da odredite da li su neka područja usluge i/ili sadržaj prikladni za vaše dijete.

Nalozi članova

Iako mnogi dijelovi Usluge ne zahtijevaju registraciju, možete se registrovati kao korisnik web stranice Chess.com da biste uživali u većem pristupu ili privilegijama. Ako se odlučite za registraciju, dobićete korisničko ime i lozinku nakon završetka procesa registracije na Usluzi. Vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti lozinke i naloga, i potpuno ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašom lozinkom ili nalogom. Slažete se da ćete: (a) smjesta obavijestiti Chess.com o svakom neovlaštenom korištenju vaše lozinke ili naloga, ili o bilo kojem drugom kršenju sigurnosti, i (b) da ćete se na kraju svake sesije odjaviti sa svog naloga. Chess.com ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog vašeg propusta da zaštitite svoj nalog.

Vi potvrđujete, pristajete i slažete se da Chess.com može pristupiti, sačuvati i otkriti informacije i sadržaj vašeg naloga ako to zakon zahtjeva, ili ako misli da je to čuvanje ili otkrivanje pristupa razumno neophodno za: (a) poštovanje zakonskog postupka; (b) sprovođenje ovih Uslova korištenja; (c) odgovaranje na tvrdnje da bilo koji sadržaj (kako je definisano u nastavku) krši zakon ili prava trećih lica; (d) odgovaranje na vaše zahtjeve za korisničkom podrškom; ili (e) zaštitu prava, imovine ili lične sigurnost kompanije Chess.com, njenih korisnika i javnosti.

Ograničenja naloga

Prihvatate da Chess.com može utvrditi opšte prakse i ograničenja u vezi korištenja usluge, uključujući, bez ograničenja maksimalni broj dana, da će email poruke, poruke na oglasnoj tabli ili drugi učitani sadržaj biti zadržani od strane Usluge, maksimalni broj email poruka koje se mogu poslati ili primiti putem naloga na Usluzi, maksimalna veličina bilo koje email poruke koja može biti poslana sa naloga ili primljena na nalog na Usluzi, maksimalni prostor na disku koji će se dodijeliti Chess.com serverima u vaše ime i maksimalni broj puta (i maksimalno trajanje svakog od njih) kada možete pristupiti Usluzi u određenom vremenskom periodu. Slažete se da Chess.com ne snosi nikakvu odgovornost za brisanje ili neuspješno pohranjivanje poruka i drugih komunikacija, ili drugog sadržaja koji se održava ili prenosi putem Usluge. Prihvatate da Chess.com zadržava pravo da odjavi naloge koji su neaktivni tokom dužeg vremenskog perioda. Nadalje potvrđujete da Chess.com zadržava pravo da s vremena na vrijeme izmijeni ove opšte prakse i ograničenja.

Prekid

Slažete se da Chess.com može, sa ili bez razloga, i bez prethodne najave, momentalno ukinuti vaš Chess.com nalog, bilo koju povezanu email adresu i pristup Usluzi. Chess.com može ukinuti vaš nalog sa ili bez razloga, u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, uključujući ali ne ograničavajući se na propust člana da se pridržava ovih uslova i odredbi Sporazuma. Uzrok takvog ukidanja može uključivati, ali nije ograničen na: (a) kršenja ili narušavanja ovih Uslova korištenja ili drugih pripojenih sporazuma ili smjernica, (b) zahtjeve od strane policije ili drugih vladinih agencija, (c) vaš zahtjev (brisanje naloga koje ste sami pokrenuli), (d) obustavu ili važnu izmjenu Usluge (ili bilo kog njenog dijela), (e) neočekivane tehničke ili sigurnosne probleme ili događaje, (f) produžene periode neaktivnosti, (g) vaš angažman u prevarantskim ili nezakonitim aktivnostima, i/ili (h) neplaćanje bilo kojih naknada koje dugujete u vezi Usluga. Ukidanje vašeg Chess.com naloga uključuje: (a) uklanjanje pristupa svim ponudama unutar Usluge, (b) brisanje vaše lozinke i svih sličnih podataka, datoteka i sadržaja povezanih s vašim nalogom ili unutar njega (ili bilo kog njegovog dijela), i (c) zabranu daljnjeg korištenja Usluge. Dalje, slažete se da će sva ukidanja biti izvršena prema vlastitom nahođenju Chess.com-a, i da Chess.com neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koje ukidanje vašeg naloga, bilo koje povezane email adrese ili pristupa Usluzi.

Nagrade

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

By participating in any Competition you hereby agree to release, discharge and hold harmless our company, its legal representatives, affiliates, subsidiaries, agencies and respective officers, directors, employees and agents, from any costs, expenses damages, losses claims, actions or proceedings brought by you (or any third party on your behalf) (“Claims”), as a result of your participation in the Competition and/or any Prize that may or may not be awarded to you as a result thereof and Chess.com fully excludes any liability in relation to any such Claims.

Chess.com neće biti odgovoran prema tebi za bilo koje neispunjenje bilo koje od naših obaveza prema takmičenju ili u vezi sa nagradom ako Chess.com to ne može učiniti zbog okolnosti koje su izvan naše razumne kontrole.

You hereby agree to indemnify our company, its legal representatives, affiliates, subsidiaries, agencies and respective officers, directors, employees against all costs, losses, damages, expenses and liabilities (including for loss of reputation and goodwill and professional advisor fees) suffered by Chess.com arising as a result of a breach by you of your obligations under these Rules, the Chess.com Terms of Service, the Tournament Rules or the Special Terms or in connection with your failure to follow any instructions given by our team or in relation to any matter concerning your participation in a Competition.

  U slučaju spora ili neslaganja u vezi bilo kog aspekta takmičenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sva pitanja koja se odnose na dodjelu nagrada, podobnost učesnika za učestvovanje na takmičenju, ponašanje bilo kog učesnika, ova pravila, Chess.com uslove korištenja, pravila turnira ili posebne uslove, konačnu odluku će donijeti naš tim, a svaka odluka koju donese Chess.com će biti konačna i obavezujuća, i neće biti podložna reviziji ili žalbi od strane tebe ili bilo koje treće strane.

Ponašanje članova

Slažeš se da nećeš koristiti Uslugu za:

 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvrijedljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, opscen, seksualno eksplicitan, pornografski, pogrdan, invazivan na tuđu privatnost, gnusan, ili rasno, etnički ili na drugi način nepoželjan;
 • objavljivati komentare, tekstove, poruke ili linkove u forumima ili bilo koje javne komentare koji sadrže reklame bilo koje vrste, uključujući vjerske, političke ili regrutne poruke za Chess.com grupe, klubove, blogove ili bilo koje druge sadržaje sa ili izvan web stranice Chess.com;
 • objavljivati bilo kakve komentare, tekstove, poruke ili linkove u forumima, ili bilo kakve javne komentare koji su izvan teme ili su nevažni za svrhu i sadržaj izvornog sadržaja, partije, članka, bloga ili teme na forumu;
 • prijetiti nasiljem nad bilo kim ili zagovarati samopovrijeđivanje;
 • "uhodiš" ili na drugi način uznemiravaš druge;
 • oponašati bilo koju osobu ili organizaciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Chess.com predstavnika, ili lažno navesti ili na bilo koji drugi način lažno predstaviti tvoju povezanost sa osobom ili organizacijom;
 • krivotvoriti zaglavlja ili na drugi način manipulisati identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo bilo kog Sadržaja prenesenog putem Usluge;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji nemaš pravo učiniti dostupnim na osnovu bilo kog zakona, ili ugovornih ili povjereničkih odnosa;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji uključuje lične podatke bilo koga bez njihovog dopuštenja, ili koji krši bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, prava javnosti ili druga vlasnička prava bilo koje stranke;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo kakvo neželjeno ili neovlašteno reklamiranje, promotivne materijale, “bezvrijednu poštu”, “neželjenu poštu”, “lančana pisma”, “piramidalne šeme” ili bilo koji drugi oblik posredovanja, osim u onim područjima koja su predviđena za tu svrhu;
 • učitavati, objavljivati, slati email-om, prenositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koje druge kompjuterske kodove, datoteke ili programe koji su napravljeni da ometaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 • ometati normalan tok dijaloga ili na bilo koji drugi način djelovati u maniru koji negativno utiče na sposobnost drugih korisnika da se uključe u razmjene u stvarnom vremenu;
 • sprječavati ili ometati Uslugu, servere ili mreže koje su povezane sa Uslugom, ili ignorisati bilo koje uslove, procedure, pravila ili propise mreža koje su povezane sa Uslugom;
 • pristup, manipulisanje, ili korištenje nejavnih dijelova Usluge, kompjuterskih sistema web stranice Chess.com, ili tehničkih sistema za isporuku od Chess.com provajdera;
 • ispitivati, skenirati ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže, ili kršiti ili zaobilaziti bilo koje mjere sigurnosti ili provjere autentičnosti;
 • korištenje bilo kakvih robota, pauka, aplikacija za pretraživanje i preuzimanje sadržaja sa web stranica, ili nekih drugih manuelnih ili automatizovanih uređaja ili postupaka za preuzimanje, indeksiranje, „rudarenje podataka“, ili bilo kakvo reproduciranje ili zaobilaženje navigacione strukture ili prezentacije Usluge ili njenih sadržaja;
 • namjerno ili nenamjerno povrijediti bilo koji primjenjivi lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon, kao i sve propise koji imaju snagu zakona; i/ili
 • prikupljati ili čuvati lične podatke o drugim korisnicima u vezi sa zabranjenim ponašanjem i aktivnostima navedenim u prethodnim paragrafima.

Slažete se da nećete reproducirati, kopirati, prodavati, trgovati, preprodavati ili iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe, bilo koji dio Usluge (uključujući vaše Chess.com korisničko ime), korištenje Usluge ili pristup Usluzi.

Sadržaj

Razumijete da su sve informacije, podaci, tekst, softver, muzika, zvuk, fotografije, grafike, video zapisi, poruke, oznake ili drugi materijali ("Sadržaj"), bilo da su javno objavljeni ili privatno preneseni, isključiva odgovornost osobe od koje je taj sadržaj nastao. To znači da ste vi, a ne Chess.com, u potpunosti odgovorni za sav sadržaj koji učitavate, postavljate, šaljete email-om, prenosite ili na drugi način stavljate na raspolaganje putem usluge. Chess.com ne kontroliše sadržaj koji se objavljuje putem usluge i ne garantuje ispravnost, integritet ili kvalitet tog sadržaja. Razumijete da korištenjem usluge možete nenamjerno biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. Chess.com neće ni pod kojim uslovima niti na bilo koji način biti odgovoran za bilo koji sadržaj, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili bilo koji gubitak ili oštećenje bilo koje vrste nastalo kao rezultat korištenja bilo kojeg sadržaja koji je objavljen, poslan email-om, prenesen ili na drugi način stavljen na raspolaganje putem usluge.

Prihvatate da Chess.com može, ali ne mora unaprijed pregledati Sadržaj, i da web stanica Chess.com i njeni predstavnici imaju pravo (ali ne i obavezu) da prema vlastitom nahođenju unaprijed pregledaju, odbacuju ili premještaju bilo koji Sadržaj koji je dostupan putem Usluge. Bez ograničavanja gore navedenog, web stranica Chess.com i njeni predstavnici imaju pravo da uklone bilo koji Sadržaj koji krši ove Uslove korištenja ili je na drugi način nepoželjan. Chess.com može iz bilo kog razloga ukloniti bilo koji Sadržaj sa Usluge, i može suspendovati ili ukloniti korisnike, ili povratiti korisnička imena u bilo kom trenutku bez odgovornosti prema vama. Također zadržavamo pravo da pristupamo, čitamo, čuvamo ili otkrivamo bilo koje informacije ukoliko razumno vjerujemo da je to neophodno da bi: (i) zadovoljili bilo koji važeći zakon, propis, pravni postupak ili vladin zahtjev, (ii) primijenili Uslove korištenja, uključujući istragu o mogućim kršenjima, (iii) otkrili, spriječili ili na drugi način riješili prevaru, sigurnosne ili tehničke probleme, (iv) odgovorili na zahtjeve za korisničku podršku, ili (v) zaštitili prava, imovinu ili sigurnost kompanije Chess.com, njenih korisnika i javnosti.

Razumijete da Usluga i softver ugrađen u Uslugu mogu uključivati sigurnosne komponente koje dopuštaju zaštitu digitalnih materijala, i da korištenje ovih materijala podliježe pravilima korištenja koja je postavila kompanija Chess.com i/ili provajderi sadržaja koji pružaju sadržaj Usluzi. Ne smijete pokušavati da zanemarite ili zaobiđete bilo koje od pravila korištenja koja su postavljena u Uslugu. Svaka neovlaštena reprodukcija, objavljivanje, daljnja distribucija ili javno izlaganje materijala koji su dostavljeni na Usluzi, u cijelosti ili djelomično, strogo je zabranjeno.

Chess.com ne potražuje vlasništvo nad sadržajem koji ste poslali ili učinili dostupnim za uključivanje na uslugu. Međutim, što se tiče sadržaja koji šaljete ili stavljate na raspolaganje za uključivanje u javno dostupne oblasti usluge, dodijeljujete web stranici Chess.com sljedeću svjetsku, nenaknadivu, trajnu, neopozivu, prenosivu, neisključivu licencu, s pravom na podlicenciranje, korištenje, distribuiranje, reproduciranje, mijenjanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, prenošenje, javno izvođenje i javno prikazivanje bilo kog sadržaja koji pošaljete ili učinite dostupnim za uključivanje u javno dostupne oblasti usluge, i uključivanje takvog sadržaja u druge radove u bilo kom formatu ili medijumu koji je trenutno poznat ili koji će biti kasnije konstruisan.

Odšteta

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu i osigurati da kompanija Chess.com i njene podružnice, filijale, službenici, zastupnici, zaposlenici, partneri i davaoci licenci budu bezbjedni od bilo kakvih potraživanja ili zahtjeva, uključujući razumne troškove advokata koje je napravila bilo koja treća strana zbog sadržaja koji šaljete, objavljujete, prenosite ili na bilo koji drugi način činite dostupnim putem Usluge, vašeg korištenja Usluge, vaše veze sa Uslugom, vašeg kršenja Uslova korištenja, ili vašeg kršenja bilo kojeg drugog prava.

Poslovanje s oglašivačima

Vaša korespondencija ili poslovni odnosi, ili učešće u promocijama oglašivača pronađenih na ili putem Usluge, uključujući plaćanje i isporuku srodnih proizvoda ili usluga, i bilo koje druge odredbe, uslove, garancije ili zastupanja povezana s tim poslovanjima, isključivo su između vas i tog oglašivača. Slažete se da Chess.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja je nastala kao rezultat tih poslovanja, ili kao rezultat prisustva tih oglašivača na Usluzi.

Usluga može pružiti, ili treće strane mogu pružiti, linkove ka drugim World Wide Web stranicama ili resursima. Budući da Chess.com nema kontrolu nad tim stranicama i resursima, vi prihvatate i slažete se da Chess.com nije odgovoran za dostupnost tih vanjskih stranica ili resursa, te ne podržava niti je odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamiranje, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim web stranicama ili resursima. Nadalje potvrđujete i slažete se da Chess.com neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo koju štetu ili gubitak koji je uzrokovan, ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge koje su dostupne na tim web stranicama ili resursima, ili koje su dostupne preko tih web stranica ili resursa.

Vlasnička prava

Sva prava, vlasništvo i korist od usluge, uključujući i primjenjiva autorska prava, zaštitne znakove i sva druga vlasnička prava, jesu i ostaće isključivo vlasništvo kompanije Chess.com i davatelja licenci. Svi zaštitni znakovi, oznake usluga, logotipi, trgovinski nazivi i sva druga vlasnička obilježja kompanije Chess.com koja su korištena ovdje su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Chess.com. Drugi nazivi proizvoda i kompanija koji su navedeni u usluzi mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Chess.com zadržava sva prava koja nisu izričito navedena u ovim Uslovima korištenja.

Kompanija Chess.com vam daje lično, neprenosivo i neisključivo pravo i licencu da koristite objektni kod njenog softvera na jednom kompjuteru; pod uslovom da ne (i ne dozvoljavate bilo kojoj trećoj strani) kopirate, modifikujete, kreirate izvedeni rad softvera; da ne radite obrnuti inženjering, obrnutu proizvodnju ili da na drugi način ne pokušavate otkriti bilo koji izvorni kod; da ne prodajete, dodjeljujete, podlicencirate, odobravate sigurnosni interes za softver ili da na drugi način ne prenosite bilo koje pravo na softver. Slažete se da nećete modifikovati softver na bilo koji način, niti koristiti modifikovane verzije softvera, uključujući (bez ograničenja) korištenje u svrhu dobijanja neovlaštenog pristupa usluzi. Slažete se da nećete pristupati usluzi na bilo koji drugi način osim preko interfejsa koji je Chess.com omogućio u pristupu usluzi.

Informacije o zaštitnom znaku

Svi CHESS.COM zaštitni znakovi i oznake usluga, i drugi Chess.com logotipi i nazivi proizvoda i usluga su zaštitni znakovi kompanije Chess.com, LLC. Bez prethodne dozvole kompanije Chess.com, slažete se da nećete prikazivati ili koristiti ove zaštitne znakove na bilo koji način.

Chess.com poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih i očekuje da korisnici Usluge čine isto. Chess.com je u skladu sa saveznim Zakonom o autorskim pravima digitalnog milenijuma (“DMCA”); tekst o tome se može naći na web stranici američkog Ureda za autorska prava na http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Reagovati ćemo na saznanja o navodnom kršenju autorskih prava koja su u skladu sa DMCA i drugim primjenjivim zakonom, i koja su nam propisno dostavljena. Ako smatrate da je bilo koji Sadržaj kopiran ili korišten na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo vas da nam dostavite sljedeće informacije:

 • fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime;
 • identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da je povrijeđeno;
 • identifikaciju materijala za koji se tvrdi da krši, ili da je predmet kršenja, kao i informacije koje su razumno dovoljne da nam dozvole da lociramo materijal (kao što je url);
 • tvoje kontakt informacije, uključujući tvoju adresu, broj telefona i email adresu;
 • pisana izjava da u dobroj namjeri vjerujete da korištenje materijala na način na koji se prigovaralo nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika, ili zakona; i
 • izjava da su informacije u obavještenju tačne i, pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, da ste ovlašteni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

Ako smatrate da vaš uklonjeni sadržaj zapravo ne krši nikakva pravila, ili da imate neophodna prava da objavite svoj sadržaj, pošaljite nam protuobavijest koja sadrži sljedeće informacije:

 • fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje u njegovo ime;
 • tvoj fizički ili elektronski potpis (sa tvojim punim zakonskim imenom);
 • identifikaciju sadržaja koji je uklonjen ili kojem je pristup onemogućen, kao i lokaciju na kojoj se sadržaj pojavio prije nego što je uklonjen ili onemogućen;
 • izjava da ste u dobroj namjeri vjerovali, pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, da je Sadržaj uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešne identifikacije Sadržaja; i
 • tvoje ime, adresa, broj telefona i email adresa, kao i izjava da ćeš prihvatiti uslugu postupka od osobe koja je dostavila prvobitno obavještenje o navodnom prekršaju.

Ako primimo protuobavijest, možemo poslati kopiju protuobavijesti osobi koja navodi kršenje autorskih prava i obavijestiti tu osobu da možemo zamijeniti uklonjeni Sadržaj. Osim ako prvobitna osoba koja navodi kršenje autorskih prava ne pokrene radnju koja zahtijeva sudski nalog protiv pružatelja Sadržaja, člana ili korisnika, uklonjeni Sadržaj može biti zamijenjen u roku od deset do četrnaest radnih dana ili više, nakon prijema protuobavijesti, po isključivom nahođenju kompanije Chess.com.

Molimo te da shvatiš da podnošenje obavještenja o osporavanju može dovesti do sudskog postupka između tebe i stranke koja se žali kako bi se utvrdilo vlasništvo. Imaj na umu da u tvojoj zemlji mogu nastati štetne pravne posljedice ako koristeći ovaj postupak napraviš lažnu tvrdnju ili tvrdnju s lošim namjerama.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj za koji utvrdimo da krši autorska prava bez prethodne najave i po našem vlastitom nahođenju. U odgovarajućim okolnostima, Chess.com takođe može ukloniti nalog korisnika ako korisnik ponovi prekršaj. Naš ovlašteni agent za autorska prava koji je zadužen za obavještavanje o navodnom kršenju autorskih prava koja se pojavljuju na Usluzi je:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Međunarodna upotreba

Ovu Uslugu pruža Chess.com iz svojih kancelarija u Sjedinjenim Američkim Državama. Chess.com ne tvrdi da je Usluga odgovarajuća ili dostupna na drugim lokacijama. Oni koji se odluče za pristup Usluzi sa drugih lokacija to čine na svoju inicijativu i odgovorni su za poštivanje lokalnih zakona u mjeri u kojoj su lokalni zakoni primjenjivi. Vi izjavljujete i garantujete da se ne nalazite u zemlji koja je podložna embargu vlade SAD-a, ili koju je američka vlada odredila kao "zemlju koja podržava terorizam", i vi se ne nalazite na bilo kojoj listi zabranjenih stranaka koju je načinila vlada SAD-a.

ODRICANJE OD GARANCIJA

IZRIČITO RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA:

 • VI KORISTITE USLUGU NA SVOJU VLASTITU ODGOVORNOST. USLUGA SE PRUŽA "ONAKVA KAKVA JESTE" I "ONAKO KAKO JE DOSTUPNA", BEZ IKAKVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. BEZ OGRANIČAVANJA GORE NAVEDENOG, CHESS.COM SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO DA SU IZRAŽENE, IMPLICITNE ILI PROPISANE ZAKONOM U VEZI CHESS.COM WEB STRANICE I USLUGE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVE GARANCIJE U POGLEDU VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA PRAVA, MOGUĆNOSTI PRODAJE I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
 • KOMPANIJA CHESS.COM I NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVATELJI LICENCI NE GARANTUJU: (i) DA ĆE USLUGA ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE; (ii) DA ĆE USLUGA BITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA; (iii) DA ĆE REZULTATI DOBIJENI KORIŠTENJEM USLUGE BITI TAČNI ILI POUZDANI; (iv) DA ĆE KVALITET BILO KOJIH PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA ILI DRUGOG MATERIJALA KUPLJENOG ILI DOBIJENOG PUTEM USLUGE ZADOVOLJITI VAŠA OČEKIVANJA; I (v) DA ĆE BILO KOJE GREŠKE U SOFTVERU KOJI SE KORISTI ZA PRISTUP ILI PRUŽANJE USLUGE BITI ISPRAVLJENE.
 • SVAKOM MATERIJALU KOJI JE PREUZET ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJEN KORIŠTENJEM USLUGE PRISTUPATE PO VLASTITOM IZBORU I RIZIKU, TE SAMI STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU NA VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI GUBITKU PODATAKA KOJI SU REZULTAT PREUZIMANJA TAKVOG MATERIJALA.
 • NIJEDAN SAVJET ILI INFORMACIJA, USMENA ILI PISMENA, KOJU STE DOBILI SA WEB STRANICE CHESS.COM, ILI SA USLUGE ILI PUTEM USLUGE, NEĆE STVORITI NIKAKVU GARANCIJU KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA U USLOVIMA KORIŠTENJA.
 • MALI PROCENAT KORISNIKA MOŽE DOŽIVJETI EPILEPTIČKE NAPADE KADA SU IZLOŽENI ODREĐENIM OBLICIMA SVJETLA ILI POZADINAMA NA EKRANU KOMPJUTERA, ILI DOK KORISTE USLUGU. ODREĐENA STANJA MOGU UKLJUČIVATI RANIJE NEOTKRIVENE EPILEPTIČKE SIMPTOME ČAK I KOD KORISNIKA KOJI U PROŠLOSTI NISU IMALI NAPADE ILI EPILEPSIJU. AKO VI, ILI BILO KO U VAŠOJ FAMILIJI, IMATE EPILEPSIJU, POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LJEKAROM PRIJE KORIŠTENJA USLUGE. ODMAH PREKINITE S KORIŠTENJEM USLUGE I POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LJEKAROM AKO PRIMJETITE BILO KOJI OD SLJEDEĆIH SIMPTOMA TOKOM KORIŠTENJA USLUGE: VRTOGLAVICA, ZAMAGLJEN VID, TRZANJE OKA ILI MIŠIĆA, GUBITAK SVIJESTI, DEZORIJENTACIJA, BILO KAKVI NEHOTIČNI POKRETI, ILI GRČEVI.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

IZRIČITO RAZUMIJEŠ I SLAŽEŠ SE DA KOMPANIJA CHESS.COM I NJENE PODRUŽNICE, FILIJALE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, PARTNERI I DAVAOCI LICENCI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PROFITA, GUBITAK PODATAKA, KVAR NA OPREMI NITI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU, ČAK I AKO JE KOMPANIJA CHESS.COM OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, A KOJA SE ODNOSI NA CHESS.COM, USLUGU ILI BILO KOJI SADRŽAJ KOJI SE POJAVLJUJE NA USLUZI ILI JE UČITAN NA USLUGU.

AKO, IZ BILO KOG RAZLOGA, SUD UTVRDI DA JE KOMPANIJA CHESS.COM ODGOVORNA ZA ŠTETU, BEZ OBZIRA NA GORE NAVEDENO, UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE CHESS.COM KOJA PROIZLAZI IZ OVIH USLOVA KORIŠTENJA, ILI JE U VEZI S NJIMA, ILI ZBOG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGE ILI BILO KOG SADRŽAJA DOSTUPNOG NA USLUZI ILI PUTEM USLUGE NI U KOM SLUČAJU NE PRELAZI STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 USD).

OGRANIČENJA OVOG ODJELJKA ĆE SE PRIMJENJIVATI NA BILO KOJU TEORIJU ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O GARANCIJI, UGOVORU, STATUTU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI O NEČEMU DRUGOM, ČAK I AKO SE UTVRDI DA PRAVNI LIJEK KOJI JE OVDJE NAVEDEN NIJE USPIO U SVOJOJ SUŠTINSKOJ SVRSI.

ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ODREĐENIH GARANCIJA, ILI OGRANIČAVANJE ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. SHODNO TOME, NEKA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA SE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

Arbitraža, Zakon o kontroli i Nadležnost

Slažeš se da, ukoliko budeš imao bilo kakav spor sa web stranicom Chess.com koji se na bilo koji način odnosi na ove Uslove korištenja, ili na pristup usluzi, ili na korištenje usluge, prvo ćeš nas kontaktirati i pokušati s nama riješiti spor neformalno. Ako ne budemo mogli riješiti spor neformalno, složiti ćemo se da ćemo riješiti svako potraživanje, spor ili neslaganje (osim zahtjeva za sudskom ili drugom pravnom pomoći) koje proizlazi iz, ili je u vezi sa, ili se odnosi na ove Uslove tako što ćemo se pridržavati arbitraže Američkog udruženjenja za arbitražu ("AAA"), u skladu sa Pravilima komercijalne arbitraže i Dodatnim postupcima za sporove u vezi potrošača koji su tada bili na snazi za AAA, osim kako je ovdje navedeno. Na ove Uslove korištenja se primjenjuju Savezna uredba o arbitraži ("FAA") i Savezni zakon o arbitraži. Osim ako se ti i AAA ne dogovorite drugačije, arbitraža će biti sprovedena u okrugu u kojem imaš prebivalište. Ako namjeravaš tražiti arbitražu, prvo moraš poslati pismeno obavještenje kompaniji Chess.com o svojoj planiranoj arbitraži ("Obavještenje"). Obavještenje treba poslati kompaniji Chess.com u vidu preporučene pošte putem američkih poštanskih usluga na adresu: Chess.com, [address]. Obavještenje mora (i) opisati prirodu i osnovu potraživanja ili spora; i (ii) navesti traženu pomoć. Svaka strana će biti odgovorna za plaćanje svih AAA naknada za podnošenje, administrativnih i arbitražnih naknada, u skladu sa pravilima AAA, osim što će Chess.com platiti tvoje razumne naknade za podnošenje, administrativne i arbitražne naknade ako tvoja potraživanja za odštetu ne iznose više od 75.000 USD i ako nisu neozbiljna (mjereno standardima utvrđenim u Saveznom pravilniku o parničnim postupcima 11 (b)). Svaka odluka koju je dodijelio arbitar uključuje troškove arbitraže, razumnu naknadu za advokata i razumne troškove vještaka i drugih svjedoka, a svaka osuda odluke koju je donio arbitar može biti podnesena u bilo koji sud odgovarajuće nadležnosti. Ništa u ovom odjeljku ne može spriječiti nijednu stranu da traži sudsku ili drugu pravnu pomoć od sudova u vezi pitanja koja se odnose na sigurnost podataka, intelektualno vlasništvo ili neovlašteni pristup usluzi. SVA POTRAŽIVANJA MORAJU BITI PODNESENA U INDIVIDUALNOM KAPACITETU, A NE U SVOJSTVU TUŽIOCA ILI ČLANA GRUPE U BILO KOM REPREZENTATIVNOM ILI KOLEKTIVNOM POSTUPKU, I, OSIM AKO NIJE DOGOVORENO DRUGAČIJE, ARBITAR NE MOŽE OBJEDINITI POTRAŽIVANJA VIŠE OD JEDNE OSOBE. SLAŽEŠ SE DA, PRIHVATAJUĆI OVE USLOVE, TI I CHESS.COM SE ODRIČETE PRAVA NA SUĐENJE PRED POROTOM ILI PRAVA DA SUDJELUJETE U KOLEKTIVNOJ TUŽBI.

Ako je zabrana klasnih postupaka i drugih tužbi podnesenih u ime gore navedenih trećih strana neizvršiva, onda će svi prethodni jezici u ovom odjeljku biti ništavni.

Ako iz bilo kog razloga potraživanje nastane na sudu, a ne u arbitraži, spor će biti regulisan zakonima države Kalifornije i FAA, bez obzira na primjenu njegovih odredbi o sukobu zakona, bez obzira na vašu državu ili zemlju prebivališta, i biće donesena isključivo u saveznim ili državnim sudovima u okrugu Santa Klara, Kalifornija, Sjedinjene Države. Vi pristajete na nadležnost i mjesto održavanja takvih sudova i odričete se bilo kakvog prigovora zbog neprikladnog foruma.

Izmjene Uslova pružanja usluge

Možemo izmijeniti ove uslove u bilo kom trenutku, a najnoviju verziju ćemo ažurirati na www.chess.com. Ako utvrdimo da smo napravili značajnu promjenu, obavijestićemo te tako što ćemo ti poslati email na email adresu koju si naveo prilikom registracije svog naloga ili tako što ćemo postaviti obavještenje putem usluge. Ako nastaviš da pristupaš ili da koristiš uslugu nakon što te revizije postanu efektivne, slažeš se da ćeš se pridržavati izmijenjenih Uslova korištenja usluge.

Opšte informacije

Uslovi korištenja usluge čine cjelokupni sporazum između vas i kompanije Chess.com i regulišu vaše korištenje Usluge, zamjenjujući sve prethodne sporazume između vas i Chess.com-a u vezi Usluge. Ovi Uslovi korištenja usluge su cjelokupni i ekskluzivni sporazum između Chess.com-a i vas u vezi Usluge, i ovi Uslovi korištenja usluge zamjenjuju sve prethodne sporazume između Chess.com-a i vas u vezi Usluge (isključujući bilo koje usluge za koje imate poseban ugovor s kompanijom Chess.com koji je izričito dodat ili koji zamjenjuje ove Uslova korištenja). Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korištenja usluge smatra nevažećom, ostatak Uslova korištenja usluge će ostati na snazi. Ovi Uslovi korištenja usluge, kao i prava i obaveze preuzete ovim ugovorom, ne smijete da prenosite, dodjeljujete ili delegirate na bilo koji način. Chess.com može slobodno dodjeljivati Uslove korištenja usluge, a vi se izričito slažete da su sva prava intelektualne svojine koja su licencirana ovdje na Chess.com-u, uključujući i bilo koja prava na sadržaj, prenosiva na Chess.com opunomoćenika bez vašeg pristanka. Neuspjeh Chess.com-a da izvrši ili sprovede bilo koje pravo ili odredbu TOS-a ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.