960 WCL2020 R5: Team Kazan vs Team Glasgow

Team Kazan protiv Team Glasgow
U Toku
Vrijeme početka
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Automatski početak
Format
Klupska statistika
Team Kazan
Team Kazan
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Team Glasgow
Team Glasgow
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: