Chess960 WL2021 R6: Chess Team Holland vs Team England

Chess Team Holland protiv Team England
U Toku
Vrijeme početka
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Minimalno partija
Automatski početak
Format
Klupska statistika
Chess Team Holland
Chess Team Holland
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Team England
Team England
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: