LIGA de las AMERICA R 11 - Argentina VIP Chess group vs Team Ecuador

Argentina VIP Chess group protiv Team Ecuador
U Toku
Vrijeme početka
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Automatski početak
Format
Klupska statistika Argentina VIP Chess group
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Team Ecuador
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: