Friendly: Team Argentina B vs BULGARIA

Team Argentina B protiv BULGARIA
Organizatori: C-Lange C-Lange variate variate
U Toku
Vrijeme početka
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Automatski početak
Format
Team Argentina B Team Argentina B 15 vs 44 BULGARIA BULGARIA
0
#1
1
1 1 #2 0 0
Me4ok
Me4ok
(1812)
1 1 #3 0 0
0 0 #4 1 1
0 ½ #5 1 ½
1 1 #6 0 0
dib16
dib16
(1750)
#7
#8
#9
lubo-a
lubo-a
(1643)
#10
0 0 #11 1 1
1 0 #12 0 1
0 1 #13 1 0
0 0 #14 1 1
0 0 #15 1 1
0
#16
1
LyuboG
LyuboG
(1625)
0
#17
1
0
#18
1
0 0 #19 1 1
BulFM
BulFM
(1597)
1 0 #20 0 1
0 0 #21 1 1
#22
0 0 #23 1 1
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
0 0 #26 1 1
#27
0 ½ #28 1 ½
1 0 #29 0 1
kikiok
kikiok
(1467)
#30
0 0 #31 1 1
0 0 #32 1 1
Nub17
Nub17
(1144)
0 0 #33 1 1
0
#34
1
0 0 #35 1 1
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
#39
0 0 #40 1 1
#41
Klupska statistika Team Argentina B
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
BULGARIA
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: