Završeno
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Automatski početak
Format
CCT Center Pawns R2 Good luck!
Kasparov Chess Club Kasparov Chess Club 63.5 vs 30.5 Team Argentina B Team Argentina B
0 0 #1 1 1
0 0 #2 1 1
0 0 #3 1 1
0 1 #4 1 0
1 1 #5 0 0
12hern
12hern
(1539)
1 1 #6 0 0
JG29
JG29
(1818)
1 ½ #7 0 ½
0 0 #8 1 1
1 1 #9 0 0
1 0 #10 0 1
1 1 #11 0 0
1 1 #12 0 0
Mijiey
Mijiey
(1605)
0 1 #13 1 0
1 1 #14 0 0
1 ½ #15 0 ½
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
1 1 #19 0 0
1 1 #20 0 0
1 1 #21 0 0
1odi
1odi
(1648)
1 1 #22 0 0
1 1 #23 0 0
0 0 #24 1 1
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
kikiok
kikiok
(1466)
1 1 #27 0 0
1 0 #28 0 1
0 0 #29 1 1
1 1 #30 0 0
0 ½ #31 1 ½
fa2013
fa2013
(1406)
1 1 #32 0 0
1 1 #33 0 0
1 1 #34 0 0
0 0 #35 1 1
0 0 #36 1 1
1 1 #37 0 0
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
0 0 #40 1 1
1 1 #41 0 0
0 0 #42 1 1
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
OoOMB
OoOMB
(1127)
0 0 #46 1 1
0 0 #47 1 1
Klupska statistika Kasparov Chess Club
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Team Argentina B
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: