PANAM2019 R5: Team USA Southeast vs Team Venezuela

Team USA Southeast protiv Team Venezuela
Organizatori:
MENTAC
MENTAC
jesuspb
jesuspb
U Toku
Vrijeme početka
Igrača po timu
Dana po potezu
Istovremene partije
Bodovano
Registracija je otvorena
Opseg Rejtinga
Automatski početak
Format
Team USA Southeast
Team USA Southeast
25.5 vs 29.5
Team Venezuela
Team Venezuela
0 ½ #1 1 ½
1
#2
0
1
#3
0
½ 0 #4 ½ 1
1
#5
0
1 1 #6 0 0
1 ½ #7 0 ½
0 0 #8 1 1
#9
0 0 #10 1 1
sclark
sclark
(1602)
0 1 #11 1 0
0 0 #12 1 1
jonnin
jonnin
(1584)
1 0 #13 0 1
0 0 #14 1 1
0 0 #15 1 1
0 1 #16 1 0
0 0 #17 1 1
0 1 #18 1 0
1 0 #19 0 1
1
#20
0
#21
0 0 #22 1 1
0 1 #23 1 0
0 0 #24 1 1
0 1 #25 1 0
1
#26
0
½ 1 #27 ½ 0
0 0 #28 1 1
1 1 #29 0 0
1 ½ #30 0 ½
1 1 #31 0 0
pramlv
pramlv
(1039)
1 1 #32 0 0
Klupska statistika Team USA Southeast
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Team Venezuela
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting: