Serbian Juniors Team
This is team for Serbian juniors under 18 years. We will play the Junior International cup. Ovo je tim za sve juniore ispod 18 godina iz Srbije. Igraćemo u Internacionalnom Juniorskom Prvenstvu.
Administratori
Partije
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Šah sa glasanjem
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Današnji Rejting: