9966
Ukupno bodova
77%
Dobivene partije
#3
Današnji Rejting
Trenutni glasački šah (14)‎

Chess Champ vs Team Pakistan
Chess Champ protiv Team Pakistan

45 sati

Chess Champ vs Sunday
Chess Champ protiv Sunday

99 minuta

Team Spain vs Chess Champ
Chess Champ protiv Team Spain

17 sati

Magicians vs. Chess Champ
Chess Champ protiv Magicians

3 dana

CA Zodchy открытых поисков
Chess Champ protiv CA Zodchy

38 minuta

Chess4All open 3 day seek
Chess Champ protiv Chess4All

3 dana

Chess Champ vs Team Pakistan
Team Pakistan protiv Chess Champ

45 sati
Završen glasački šah
Administratori
Partije
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Prosječni Rejting:
  • Današnji Rejting:
Šah sa glasanjem
  • U Toku:
  • Ukupno bodova:
  • Dobivene partije:
  • Današnji Rejting: