1400
Ukupno bodova
33%
Dobivene partije
#1112
Današnji Rejting
Javni mečevi
Team Pakistan
Igrači: 1-15 Rejting: < 1500 3 dana/potez Počni: 10. mar 2020. 00:00
Team Pakistan
8
Alpha Female Society
10
Partije u toku
Igrači: 21 Rejting: Otvori 3 dana/potez 97.62% završeno
Alpha Female Society
11.5
Team Ireland
29.5
Igrači: 18 Rejting: Otvori 3 dana/potez 97.22% završeno
ONE WORLD League PLAYERS' LOUNGE
24.5
Alpha Female Society
10.5
Igrači: 14 Rejting: Otvori 3 dana/potez 96.43% završeno
The Teimour Radjabov Group
7.5
Alpha Female Society
19.5
Igrači: 35 Rejting: Otvori 3 dana/potez 95.71% završeno
Alpha Female Society
16
NARWHALS
51
Igrači: 22 Rejting: Otvori 3 dana/potez 95.45% završeno
Team of MUSLIMS
28
Alpha Female Society
14
Igrači: 20 Rejting: Otvori 3 dana/potez 95% završeno
Alpha Female Society
23.5
Team Japan
14.5
Igrači: 10 Rejting: 400 - 1500 3 dana/potez 95% završeno
CatsWithWings and Friends
8
Alpha Female Society
11
Igrači: 17 Rejting: Otvori 5 dana/potez 94.12% završeno
Free Speech Zone
19
Alpha Female Society
13
Igrači: 7 Rejting: 1300 - 1640 3 dana/potez 92.86% završeno
The Ocean Guardians
11.5
Alpha Female Society
1.5
Igrači: 6 Rejting: < 1275 3 dana/potez 91.67% završeno
The Ocean Guardians
7
Alpha Female Society
4
Završeni mečevi
Igrači: 5 Rejting: < 1400 3 dana/potez
Team Galicia
4.5
Alpha Female Society
5.5
Igrači: 19 Rejting: 222 - 2222 3 dana/potez
Team Pakistan
18.5
Alpha Female Society
19.5
Igrači: 14 Rejting: 16 - 1661 3 dana/potez
Team Pakistan
13.5
Alpha Female Society
14.5
Igrači: 24 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Alpha Female Society
14.5
Team Galicia
33.5
Igrači: 30 Rejting: < 2000 3 dana/potez
Team Azerbaijan
44.5
Alpha Female Society
15.5
Igrači: 20 Rejting: Otvori 3 dana/potez
The Ocean Guardians
29.5
Alpha Female Society
10.5
Igrači: 29 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Alpha Female Society
32
Dragon Destroyers
26
Igrači: 17 Rejting: < 1400 3 dana/potez
Alpha Female Society
11
El Rey Negro
23
Igrači: 19 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Anime Chess League
16.5
Alpha Female Society
21.5
Alpha Female Society
24
The Ultimate 64 Squares
36