Završeni mečevi
Igrači: 27 Rejting: Otvori
Team Dominican Republic 29.5
Team Peru 24.5
Team Dominican Republic 5
Team Chile Live 1
Igrači: 3 Rejting: Otvori
Team Dominican Republic 6
Uruguay 0
Team Dominican Republic 14.5
Team Colombia 13.5
Team Dominican Republic 5
Team Chile Live 3
Team Dominican Republic 7
Uruguay 1
Igrači: 11 Rejting: Otvori
Team Philippines United Live 14.5
Team Dominican Republic 7.5
Igrači: 16 Rejting: Otvori
Team Dominican Republic 20.5
Team Colombia 11.5
Igrači: 18 Rejting: Otvori
Team  USA 23
Team Dominican Republic 13
Team Dominican Republic 17.5
Costa Rica Live Chess 4.5
Team Dominican Republic 11.5
Team Venezuela 2.5
Team Dominican Republic 28
Team Puerto Rico and Olivari friends 6