Završeni mečevi
Igrači: 62 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Sweden
73
Team PORTUGAL
51
Igrači: 39 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Philippines United
32.5
Team PORTUGAL
45.5
Igrači: 24 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Puerto Rico and Olivari friends
17
Team PORTUGAL
31
Igrači: 52 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Denmark
72
Team PORTUGAL
32
Igrači: 40 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
49.5
THE ALBANIANS
30.5
Igrači: 17 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Hampovsky  Chess Club
3.5
Team PORTUGAL
30.5
Igrači: 39 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
40
Belarus
38
Igrači: 38 Rejting: Otvori 3 dana/potez
BULGARIA
41.5
Team PORTUGAL
34.5
Igrači: 18 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
24.5
Team Austria
11.5
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
29.5
Team Turkey
20.5
Igrači: 27 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Slovenija
21.5
Team PORTUGAL
32.5
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
31
Team Azerbaijan
19
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Ireland
6.5
Team PORTUGAL
43.5
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
40.5
Team Colombia
9.5
Igrači: 28 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Sweden
36
Team PORTUGAL
20
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Georgia
15
Team PORTUGAL
35
Igrači: 26 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
21.5
Team Scotland
30.5
Igrači: 26 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Croatia
29
Team PORTUGAL
23
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
21.5
Team Azerbaijan
28.5
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
21
Team Turkey
29
Igrači: 28 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Galicia
36
Team PORTUGAL
20
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team PORTUGAL
34.5
Team Turkey
15.5
Igrači: 25 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Israel
14.5
Team PORTUGAL
35.5
Igrači: 19 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Finland
15
Team PORTUGAL
23
Igrači: 30 Rejting: Otvori 3 dana/potez
Team Kazakhstan
39.5
Team PORTUGAL
20.5