Jugadors: 16 Puntuació: < 1199 3 dies/moviment
20
12
Jugadors: 44 Puntuació: < 1199 2 dies/moviment
41.5
46.5
Jugadors: 30 Puntuació: < 2000 2 dies/moviment
35.5
24.5
Jugadors: 48 Puntuació: < 1199 3 dies/moviment
42.5
53.5
Jugadors: 66 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
49.5
82.5
Jugadors: 25 Puntuació: < 1199 1 dia/moviment
21.5
28.5
Jugadors: 40 Puntuació: < 1200 3 dies/moviment
27
53
Jugadors: 33 Puntuació: < 1199 3 dies/moviment
31
35
Jugadors: 27 Puntuació: < 1900 3 dies/moviment
31.5
22.5
Jugadors: 30 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
29
31
Jugadors: 81 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
77.5
84.5
Jugadors: 82 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
90.5
73.5
Jugadors: 18 Puntuació: < 1450 3 dies/moviment
24
12
Jugadors: 43 Puntuació: < 1600 3 dies/moviment
50
36
Jugadors: 20 Puntuació: < 1450 3 dies/moviment
13
27
Jugadors: 17 Puntuació: < 1500 3 dies/moviment
18.5
15.5
Jugadors: 45 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
54.5
35.5
Jugadors: 48 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
55.5
40.5
Jugadors: 43 Puntuació: Obert 2 dies/moviment
43
43
Jugadors: 12 Puntuació: 1200 - 1400 3 dies/moviment
12.5
11.5
Jugadors: 45 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
39
51
Jugadors: 51 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
60
42
Jugadors: 95 Puntuació: Obert 3 dies/moviment
101.5
88.5
Jugadors: 27 Puntuació: < 1450 2 dies/moviment
23
31
Jugadors: 36 Puntuació: < 1450 3 dies/moviment
34
38