Name Rating Players Date
SCL G/45+5
Johndoe1988 | Score: 1.5/2
Open 5 Jun 3, 2020, 10:06 AM
SCL G/45+45 Open
bregier13 | Score: 1/2
Open 6 May 30, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+5
Johndoe1988 | Score: 2.5/3
Open 8 May 28, 2020, 10:06 AM
SCL G/45+5
Multiple Winners | Score: 1.5/2
Open 4 May 27, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
arichaney | Score: 3/3
Open 7 May 26, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
mimatic | Score: 2/2
Open 6 May 25, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
Mitochondria12 | Score: 2/3
Open 5 May 24, 2020, 4:06 PM
SCL G/45+45 U1500
Chess4Him | Score: 2/2
< 1499 6 May 23, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+45 Open
Multiple Winners | Score: 1.5/2
Open 7 May 23, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+5
Djeez | Score: 1.5/2
Open 7 May 22, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
PhilipFry3000 | Score: 1.5/2
Open 5 May 21, 2020, 4:05 PM
SCL G/45+5
bregier13 | Score: 3/3
Open 8 May 21, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
PawnTsunami | Score: 2/3
Open 8 May 20, 2020, 10:06 AM
SCL G/45+5
JuniorPatzer | Score: 2/3
Open 4 May 19, 2020, 4:05 PM
SCL G/45+5
Johndoe1988 | Score: 3/3
Open 9 May 19, 2020, 10:06 AM
SCL G/45+5
bregier13 | Score: 2/3
Open 5 May 18, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+45 Open
bregier13 | Score: 2/2
Open 10 May 17, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+45 U1500
Chess4Him | Score: 2/2
< 1499 5 May 17, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+45 Open
geebz76 | Score: 2/2
Open 9 May 16, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+45 U1500
Chess4Him | Score: 2/2
< 1499 6 May 16, 2020, 9:45 AM
SCL G/45+5
fiverRabbit | Score: 2/2
Open 6 May 14, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
Johndoe1988 | Score: 2/3
Open 7 May 13, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
arichaney | Score: 2.5/3
Open 8 May 12, 2020, 10:05 AM
SCL G/45+5
fiverRabbit | Score: 1.5/2
Open 5 May 11, 2020, 10:06 AM
SCL G/45+45 Open
arichaney | Score: 2/2
Open 8 May 10, 2020, 9:45 AM