Finished On
Players per Team
Days per Move
Simultaneous Games
Rated
Registration Open
Rating Range
Min Games
Auto Start
Format
World League 2020, Division B, Round 9: Chess Team Holland vs Team of the Czech Republic
183.5 vs 76.5
½ ½ #1 ½ ½
1 1 #2 0 0
1 1 #3 0 0
1 ½ #4 0 ½
0 1 #5 1 0
0 1 #6 1 0
1 0 #7 0 1
0 0 #8 1 1
½ 0 #9 ½ 1
0 ½ #10 1 ½
½ 0 #11 ½ 1
fammy
fammy
(2104)
1 0 #12 0 1
ropre
ropre
(1931)
½ 1 #13 ½ 0
½ 0 #14 ½ 1
0 1 #15 1 0
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
1 ½ #18 0 ½
1 ½ #19 0 ½
0 0 #20 1 1
½ ½ #21 ½ ½
½ 1 #22 ½ 0
½ ½ #23 ½ ½
0 1 #24 1 0
1 1 #25 0 0
Dekker
Dekker
(1993)
1 ½ #26 0 ½
½ ½ #27 ½ ½
sopoci
sopoci
(1653)
1 0 #28 0 1
Tolja1
Tolja1
(1915)
0 1 #29 1 0
1 1 #30 0 0
½ ½ #31 ½ ½
1 1 #32 0 0
SmNvm
SmNvm
(1821)
1 1 #33 0 0
tmoris
tmoris
(1734)
0 0 #34 1 1
1 1 #35 0 0
alesni
alesni
(1727)
1 1 #36 0 0
0 1 #37 1 0
0 0 #38 1 1
1 1 #39 0 0
1 0 #40 0 1
½ 0 #41 ½ 1
1 1 #42 0 0
0 ½ #43 1 ½
TB75
TB75
(1888)
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
0 0 #47 1 1
½ 1 #48 ½ 0
1 1 #49 0 0
1 1 #50 0 0
pa9p
pa9p
(1671)
½ ½ #51 ½ ½
JPvO
JPvO
(1741)
1 1 #52 0 0
LubosN
LubosN
(1531)
0 0 #53 1 1
1 1 #54 0 0
½ 1 #55 ½ 0
1 1 #56 0 0
0 0 #57 1 1
1 1 #58 0 0
1 1 #59 0 0
1 0 #60 0 1
1 0 #61 0 1
1 0 #62 0 1
Niwram
Niwram
(1707)
1 ½ #63 0 ½
vikamb
vikamb
(1606)
1 0 #64 0 1
1 0 #65 0 1
½ 1 #66 ½ 0
0 0 #67 1 1
ries11
ries11
(1826)
1 ½ #68 0 ½
kolcon
kolcon
(1485)
1 1 #69 0 0
1 0 #70 0 1
½ ½ #71 ½ ½
1 1 #72 0 0
Dang1e
Dang1e
(1699)
1 1 #73 0 0
Lada51
Lada51
(1456)
1 1 #74 0 0
1 ½ #75 0 ½
0 ½ #76 1 ½
1 1 #77 0 0
0 1 #78 1 0
1 1 #79 0 0
1 1 #80 0 0
1 ½ #81 0 ½
1 1 #82 0 0
½ ½ #83 ½ ½
1 1 #84 0 0
0 1 #85 1 0
1 1 #86 0 0
1 ½ #87 0 ½
1 1 #88 0 0
1 1 #89 0 0
Vazba
Vazba
(1424)
Dpt70
Dpt70
(1724)
1 0 #90 0 1
1 1 #91 0 0
1 0 #92 0 1
0 0 #93 1 1
1 1 #94 0 0
0 1 #95 1 0
Kos59
Kos59
(1564)
1 1 #96 0 0
0 1 #97 1 0
1 1 #98 0 0
ErikNL
ErikNL
(1699)
1 1 #99 0 0
0 1 #100 1 0
Club Stats
Chess Team Holland
Chess Team Holland
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank:
Team of the Czech Republic
Team of the Czech Republic
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: