The Pokemon X and Y Club

 

NẾU BẠN JOIN CLUB THÌ BẠN SẼ TRỞ THÀNH ADMIN.

 IF YOU JOIN THE CLUB, YOU WILL BE ADMIN.