Turnaj se speciálním bodovým ohodnocemím - Třetí ročník

quokam
quokam
15. 9. 2017 9:51 |
24

Vážení přátelé,
rád bych Vás pozval k třetímu ročníku turnaje se speciálním bodovým hodnocením, tentokráte k poctě a připomínce mistra Karla Treybala, který byl v roce 1941 popraven nacisty.

Připomeňme si pravidla:
Systém bodování:
- Remíza: 0,5 bodu
- "Lepší" remíza: 1 bod
(t.j. "vítězství" vynucením patu, Věčným šachem, sebráním soupeří všechny figurky kromě krále, jiná remíza při materiální výhodě, jiná remíza černými kameny)
- Výhra v partii delší 61. tahu: 2 body
- Výhra mezi 31. a 60. tahem: 2,5 bodu
- Výhra mezi 1. a 30. tahem: 3 body
- Prohra v partii delší 61. tahu: 0 bodů
- Prohra mezi 31. a 60. tahem: -0.5 bodu
- Prohra mezi 1. a 40. tahem: -1 bod

 

- bodová kontrola končí:
I) V případě matu,
II) v případě vzdání partie (dá se dohodnout vzdání partie s účiností od další bodové kontroly)
III) V okamžiku, kdy hráč, který partii SKUTEČNĚ vyhraje, ZÍSKÁ materiální převahu v hodnotě věže.

 

Ve srovnání s minulým ročníkem jsem trochu upravil pravidlo ohledně "lepší" remízy - zavádím lepší remízu černými kameny. Upravil jsem také systém bodování. Ze tří bodových kontrol (20 tah, 40 tah, 60 tah) zavádím bodové kontroly pouze dvě (30 tah a 60 tah). Mám pocit, že bodová hranice dvaceti tahů se neosvědčila.

 

Také zavádím "pravidlo věže", protože v minulých ročnících hodně chyběl takový jakýsi objektivní návod, kdy "vzdát" partii. Ten, kdo ztratí věž, samozřejmě nemusí ihned vzdát partii, může bojovat dále a když partii dovede do remízy nebo dokonce k vítězství, tak se bodová kontrola posouvá podle skutečného výsledku partie

 

Nyní si povězme něco o systému turnaje:
Systém turnaje - upravený "švýcar":
- 6x2 kol - Každé kolo obsahuje dvě partie proti jednomu soupeři (jednou bílými, druhou černými)
- Tempo partie: 3 dny na tah
- Tempo turnaje: Jedno dvojkolo na dva měsíce

- partie by měly být označeny písmeny MKT (memoriál Karla Teybala) a měsícem kola, výše nasazený hráč posílá co možná nejdříve odkazy na partie organizátorovi turnaje

- Výsledky partie posílá organizátorovi vítěz nebo podle domluvy soupeřů

- průběžné pořadí se stanovuje podle průměru bodu na partii, nikoliv podle jejich součtu
(výhoda - v čase rozlosování mohou mít hráči různý počet ukončených partií, u součtu bodů by tato skutečnost mohla být problémem, u průměru ani tak ne)

- kola budou začínat první víkend v měsíci, při čemž si organizátor vyhrazuje právo odložit rozlosování podle svých časových možností.

- pomocná kriteria: První pomocné hodnocení je skóre vzájemného utkání (jestliže například hráč aaa v souboji s hráčem bbb dosáhne dvakrát na lepší remízu, pak zvítězí 2:1 a získá jeden bod do pomocného hodnocení. Skončí-li jejich souboj vyrovnaně, zapíšou si oba po půlce bodu). Druhým pomocným hodnocení jsou "klasické" šachové body.

 

- hráč, který bez omluvy prohraje obě své partie v rámci jednoho kola na čas do dvacátého tahu, bude z turnaje vyloučen, výsledek tohoto kola se vítězi nezapočítá (s vyjímkou "jasných" případů), průměr jeho soupeře tedy zůstane stejný.

 

- v případě lichého počtu hráčů dostane volný los hráč, který v turnaji vede, v případě bodové rovnosti to bude hráč s nižším startovním číslem - vyšší nasazený. Tuto výhodu může mít pouze jednou za celý turnaj. Neboť pořadí rozhoduje průměr bodu na partii a ne celkový počet bodů, nebude ztratný. 

 

- rozlosování se bude vždy opírat o nasazení do turnaje, kdy nejsilnější hráč bude hrát s nejslabším možným ze skupiny stejného, nebo podobného průměru bodů. Výzvu pak posílá vyšší nasazený hráč hráči níže nasazenému. Pokud partie neskončí do dvou měsíců, provede organizátor odhad výsledku partie a hráče do dalšího kola nasadí podle svého odhadu.

 

- organizátor si vyhrazuje právo turnaj ukončit, změní-li se jeho časové možnosti, případně předá organizování turnaje případnému dobrovolníkovi..

 

- každý hráč musí být členem skupiny "turnaj se speciálním bodovým ohodnocením" - http://www.chess.com/groups/home/turnaj-se-speciaacutelniacutem-bodovyacutem-hodnoceniacutem

 

- 1. kolo začne první víkend v listopadu, přihlášky přijímám do 30.10.
- nasazovat se bude podle Ela v okamžiku registrace hráče do turnaje

- k započnutí turnaje se musí zaregistrovat minimálně 17 hráčů.

 

Rád bych případné hráče poprosil o větší spolupráci, zejména co se týče zasílání linků k partiím a jejich výsledkům. Zároveň hledám dobrovolníka, který by mi pomohl s administarcí turnaje, zejména v zapisování výsledků partii do google sheetu. Protože moje časové možnosti se změnily a sám už bych turnaj neodadministroval.

 

Přihlášky mi prosím zasílejte, budete-li mít zájem se turnaje zúčastnit, formou osobní zprávy. Během měsíce dvou pak vytvořím googlovský document, který zde a ve skupině nasdílím.

 

Děkuji za pozornost a přeji hodně radosti ze hry!

 

Quokam.