Vilkår og Betingelser

Følgende tekst er blot en informativ oversættelse. Den eneste juridisk gyldige version findes på engelsk.

Træder i kraft fra d.: March 27, 2020

Kort sagt: respekter andre, overhold loven og nyd det!

Chess.com tilbyder sin service under de følgende betingelser og vilkår ("Tjenestevilkår").

VED AT BRUGE TJENESTEN ACCEPTERER DU ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I PRIVATLIVSPOLITIKKEN OG DISSE TJENESTEVILKÅR OG LOVER OVER FOR OS, AT DU ER 18 ÅR ELLER ÆLDRE OG ER LOVLIGT I STAND TIL AT ACCEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR PRIVATLIVSPOLITIKKEN OG DISSE TJENESTEVILKÅR ELLER ER FORÆLDER TIL ELLER DEN GODKENDTE VÆRGE FOR EN MINDREÅRIG FOR HVEM DU HAR OPRETTET EN KONTO. HVIS DU IKKE ACCEPTERER PRIVATLIVSPOLITIKKEN OG DISSE VILKÅR, HAR DU IKKE RET TIL AT BRUGE TJENESTEN.

DISSE TJENESTEVILKÅR OMFATTER (1) EN ARBITRATIONSKLAUSUL; (2) FRASIGELSE AF RETTEN TIL AT INDSTILLE EN KLASSEHANDLING MOD OS OG (3) EN AFSTÅELSE FRA DIG AF ALLE KRAV OM SKADER MOD OS, DER KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN. VED AT BRUGE TJENESTEN ACCEPTERER DU DISSE BESTEMMELSER.

Tjenester

Chess.com giver en samling af indhold, ressourcer, værktøjer og teknologier, som gør det muligt for brugere at nyde skak og den omkringværende kultur ("Tjenesten"). Du accepterer, at tjenesten kan indeholde reklamer. Chess.com forbeholder sig retten til til enhver tid og fra tid til anden uden varsel at ændre eller afbryde Tjenesten (eller dele heraf) midlertidigt eller permanent. Du accepterer, at Chess.com ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for modifikation, afbrydelse eller ophør af Tjenesten.

Tilmelding

For at få tilladelse til at bruge Tjenesten accepterer du: (a) at levere ægte, nøjagtig, tidssvarende og fuldstændig information om dig selv som krævet i Tjenestens tilmeldingsformular og i de valgfrie felter, hvis du vælger det; og (b) straks holde tilmeldingsoplysningerne ajour samt løbende sørge for, at de er korrekte og fuldstændige. Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Chess.com har rimelige grunde til at antage, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har Chess.com ret til at suspendere eller opsige din konto og blokere enhver nuværende eller fremtidig brug af Tjenesten.

Mindreårige og børn

Chess.com tager alle brugeres privatliv og sikkerhed alvorligt, specielt børns. Af denne grund skal forældre eller værger for børn under 13, som ønsker at give dem tilladelse til tjenesten, oprette en konto, som overvåges af en ansvarlig på minimum 18 år. Ved at give et barn adgang til din konto giver du også dit barn adgang til alle dele af tjenesten. Husk venligst, at tjenesten er designet, så den tiltrækker et bredt publikum. I den forbindelse er det dit ansvar som den lovmæssige forældre/værge at vurdere, hvorvidt dele af tjenesten er egnet for dit barn.

Medlemskonti

Selv om store dele af Tjenesten ikke kræver tilmelding, kan du tilmelde dig som bruger på Chess.com for at nyde godt af større adgang og privilegier. Hvis du vælger at tilmelde dig, vil du modtage et brugernavn og en adgangskode, når du har fuldendt tilmeldingsprocessen. Du er ansvarlig for at hemmeligholde adgangskoden og kontoen og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, som foregår under din adgangskode eller konto. Du lover at (a) gøre Chess.com opmærksom på uautoriseret brug af din adgangskode eller konto eller andet brud på sikkerheden samt (b) at sikre, at du logger ud hver gang du er færdig med at spille. Chess.com kan og vil ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som konsekvens af, at du ikke evner at beskytte din konto.

Du anerkender og accepterer, at Chess.com kan få adgang til, bevare og offentliggøre dine kontooplysninger og dit indhold, hvis det kræves ved lov eller i god tro om at en sådan adgangsbeskyttelse eller offentliggørelse er nødvendig for: (a) at overholde juridiske processer (b) håndhæve disse Servicevilkår (c) svare på krav om, at enhver form for indhold (som defineret nedenfor) krænker loven eller en tredjeparts rettigheder (d) svare på dine anmodninger om kundeservice eller (e) beskytte Chess.com's rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed, dets brugere og offentligheden.

Kontobegrænsninger

Du accepterer, at Chess.com muligvis etablerer en grundlæggende praksis samt begrænsninger på brug af Tjenesten, herunder uden begrænsning det maksimale antal dage, som e-mails, forumindlæg og andet uploadet indhold opbevares på Tjenesten, det maksimale antal e-mails, som kan sendes eller modtages af en konto på Tjenesten, den maksimale diskplads, der kan allokeres på Chess.com's servere samt det maksimale antal gange du kan besøge Tjenesten i et givent tidsrum (samt varigheden heraf). Du accepterer, at Chess.com ikke har ansvar for sletning eller opbevaring af meddelelser og anden kommunikation, som vedligeholdes eller sendes af Tjenesten. Du accepterer, at Chess.com forbeholder sig retten til at logge konti af, som er inaktive i en længerevarende periode. Du accepterer desuden, at Chess.com forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og begrænsninger fra tid til anden.

Opsigelse

Du accepterer, at Chess.com med eller uden grund og uden varsel øjeblikkeligt kan lukke din konto på Chess.com samt tilknyttet e-mailadresse og din adgang til Tjenesten. Chess.com kan med eller uden grund og til hver en tid øjeblikkeligt lukke konti, hvis medlemmer ikke overholder betingelserne. Lukning kan blandt andet ske på grund af (a) brud på disse betingelser eller andre retningslinjer, (b) anmodninger fra lovmagten eller andre offentlige instanser, (c) en anmodning fra dig (anmodninger om kontolukning), (d) afbrydelse eller materiel ændring af Tjenesten (eller dele heraf), (e) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer, (f) længere perioder med inaktivitet, (g) din indblanding i svindel eller illegale aktiviteter og/eller mangel på betaling af penge, som du skylder i forbindelse med brug af Tjenesten. Lukning af din konto på Chess.com indebærer (a) fjernelse af adgang til alle dele af Tjenesten, (b) sletning af din adgangskode og alle tilknyttede oplysninger, filer og indhold, som har tilknytning til din konto (eller dele heraf), samt (c) spærring af Tjenesten. Ydermere accepterer du, at al lukning vil ske efter Chess.com's eget skøn og at Chess.com ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med lukning af din konto, tilknyttet e-mailadresse eller adgang til Tjenesten.

Præmier

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Ved at deltage i en konkurrence accepterer du hermed at friholde, udelade og holde vores firma, dets juridiske repræsentanter, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, agenturer og respektive officerer, direktører, ansatte og agenter skødesløse fra enhver omkostning, skader på udgifter, tabskrav, handlinger eller procedurer fremsat af dig (eller en tredjepart på dine vegne) ("Krav") som et resultat af din deltagelse i konkurrencen og/eller en præmie, der måske eller måske ikke vil blive tildelt dig som et resultat heraf, og Chess.com fraskriver sig fuldt ud ethvert ansvar i forbindelse med sådanne krav.

Chess.com er ikke ansvarlig over for dig for manglende opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til konkurrencen eller i forbindelse med præmien, hvor Chess.com ikke er i stand til at gøre det som et resultat af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

Du accepterer herved at holde vores firma, dets juridiske repræsentanter, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, agenturer og respektive ledere, direktører, ansatte skadesløse for alle omkostninger, tab, skader, udgifter og forpligtelser (inklusive for tab af omdømme og goodwill og professionelle rådgivergebyrer), som Chess.com lider som følge af brud på dig af dine forpligtelser i henhold til disse regler, Chess.coms servicevilkår, turneringsreglerne eller de særlige vilkår eller i forbindelse med din manglende overholdelse af instruktioner givet af vores team eller i forhold til ethvert spørgsmål vedrørende din deltagelse i en konkurrence.

I tilfælde af tvister eller uoverensstemmelser vedrørende ethvert aspekt af en konkurrence, herunder, men ikke begrænset til, alle forhold, der vedrører tildelingen af præmierne, en deltagers berettigelse til at deltage i konkurrencen, opførelsen af enhver deltager, disse regler, Chess.com-betingelserne servicevilkår, turneringsreglerne eller de særlige vilkår, ligger den endelige beslutning hos vores hold, og enhver beslutning fra Chess.com vil være endelig og bindende for dig og må ikke være genstand for gennemgang eller appel fra dig eller nogen tredjepart.

Medlemsadfærd

Du accepterer ikke at bruge tjenesten til at:

 • uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, voldeligt, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, seksuelt eksplicit, pornografisk, injurierende, indtrængende i andres privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden vis anstødeligt;
 • skrive kommentarer, tekst, beskeder eller links i fora eller offentlige kommentarer, der indeholder nogen annoncer af enhver art, herunder religiøse, politiske eller rekrutteringsmeddelelser til Chess.com -grupper, -klubber, -blogs eller andet indhold til eller fra Chess.com;
 • skrive kommentarer, tekst, beskeder eller links i fora eller offentlige kommentarer, der er irrelevante for formålet og indholdet af det oprindelige indhold, spil, artikel, blog eller forumemne;
 • true andre med vold eller tale for at skade sig selv;
 • "stalke" eller på anden måde chikanere en anden;
 • efterligne nogen person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en Chess.com-repræsentant, eller give fejlagtige oplysninger om din tilknytning til en person eller enhed;
 • forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der sendes via Tjenesten;
 • uploade, poste, e-maile, offentliggøre eller på anden måde gøre tilgængeligt noget indhold, som du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til nogen lov eller i henhold til kontraktligt eller betroet forhold;
 • uploade, poste, e-maile, offentliggøre eller på anden måde gøre tilgængeligt noget indhold, der omfatter personlige oplysninger om andre, uden deres tilladelse, eller som overtræder noget patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyrights, ret til offentliggørelse eller immaterielle rettigheder, som tilhører andre;
 • uploade, poste, sende eller på anden måde tilbyde uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramideordninger", eller eller andre slags opfordringer, undtagen i de områder, der er udpeget til dette formål;
 • uploade, poste, e-maile, offentliggøre eller på anden måde gøre tilgængeligt noget materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af anden computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr;
 • forstyrre det normale kommunikationsflow eller på anden vis handle på en måde, der påvirker andre brugeres evne til at deltage i kommunikation i realtid;
 • forstyrre eller afbryde Tjenesten eller serverne eller netværkene, der er forbundet med Tjenesten, eller undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller forskrifter for netværk, der er forbundet med Tjenesten;
 • få adgang til, justere eller bruge ikke-offentlige tjenesteområder, Chess.com's computersystemer eller Chess.com's leverandørers tekniske leveringssystemer;
 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden i noget system, eller bryde eller omgå sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger;
 • bruge en robot, spider, webstedssøgning/hentningsprogram eller anden manuel eller automatisk enhed eller proces til at hente, indeksere, "dataminere" eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Tjenesten eller dens indhold;
 • tilsigtet eller utilsigtet overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning og/eller
 • indsamle eller gemme personlige data om andre brugere i forbindelse med forbudt adfærd og aktiviteter angivet i ovenstående afsnit.

Du indvilliger i ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle med, videresælge eller udnytte nogen del af Tjeneste (inklusive dit brugernavn på Chess.com), brug af Tjenesten eller adgang til Tjenesten til kommercielle formål. Du indvilliger i, at din konto på Chess.com ikke kan overføres til andre.

Indhold

Du forstår, at alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotos, grafik, videoer, beskeder, tags og andet materiale ("Indhold"), hvad enten det er offentliggjort eller udvekslet privat, er den persons ansvar, hvorfra indholdet kommer. Dette betyder, at du og ikke Chess.com er fuldstændig ansvarlig for alt det indhold, du uploader, deler, e-mailer eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten. Chess.com kontrollerer ikke det indhold, der deles via Tjenesten, og som sådan garanteres der ikke for korrektheden, integriteten eller kvaliteten af et sådant indhold. Du forstår, at du ved at bruge Tjenesten ufrivilligt kan blive udsat for indhold, som er stødende, uanstændigt eller uacceptabelt. Chess.com er på ingen måde ansvarlig for indhold, herunder fejl eller udeladelser af indhold samt tab eller beskadigelse af indhold, der udveksles eller på anden måde gøres tilgængeligt via Tjenesten.

Du anerkender, at Chess.com muligvis forudindstiller indhold, men at Chess.com og dets designere har ret (men ikke forpligtelse) til efter eget skøn at forudindstille, nægte eller flytte indhold, der er tilgængeligt via Tjenesten. Uden at begrænse det foregående har Chess.com og dets designere ret til at fjerne enhver form for indhold, der overskrider disse Servicevilkår eller på anden måde er anstødeligt. Chess.com kan fjerne enhver form for indhold på Tjenesten af ​​enhver grund og kan suspendere eller opsige brugere eller genvinde brugernavne til enhver tid uden ansvar over for dig. Vi forbeholder os også ret til at få adgang til, læse, bevare og videregive oplysninger, som vi med rimelighed mener er nødvendige for at (i) opfylde gældende lov, regulering, retlig proces eller statslig anmodning, (ii) håndhæve Servicevilkårene, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser heraf (iii) opdage, forebygge eller på anden måde behandle svig, sikkerhed eller tekniske problemer, (iv) reagere på anmodninger om brugersupport eller (v) beskytte Chess.com's rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere og offentligheden.

Du forstår, at tjenesten og dens software kan indeholde komponenter, som tillader beskyttelse af digitalt materiale, og at dette materiale er underlagt forbrugsregler, som er opstillet af Chess.com og/eller indholdsudbydere, som skaber indhold til tjenesten. Du må ikke forsøge at omgå de forbrugsregler, der er indlejret i tjenesten. Uautoriseret kopiering, udgivelse, distribuering eller udstilling af tjenestens materialer, helt eller delvist, er strengt forbudt.

Chess.com gør ikke krav på ejerskab af indhold, du sender eller stiller til rådighed for optagelse på Tjenesten. Med hensyn til indhold, som du indsender eller stiller til rådighed for optagelse på offentligt tilgængelige områder af Tjenesten, giver du Chess.com følgende verdensomspændende, royaltyfri, evige, uigenkaldelige, overdragelige, ikke-eksklusive licens med ret til at underlicensere, bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, transmittere, offentliggøre og offentligt vise indhold, du sender eller stiller til rådighed for optagelse på offentligt tilgængelige områder af Tjenesten, og at indarbejde sådant indhold i andre værker i ethvert format eller medium nu kendt eller senere udviklet.

Godtgørelse

Du lover at holde Chess.com og dets datterselskaber, funktionærer, agenter, medarbejdere, partnere og licensgivere skadesløse fra ethvert krav eller enhver fordring, herunder rimelige advokatsalærer, som er foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af det indhold, du indsender, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten, din brug af Tjenesten, din forbindelse til Tjenesten, din overtrædelse af servicevilkårene eller din krænkelse af andres rettigheder.

Forhandlinger med annoncører

Din korrespondance eller forretningsforbindelse med eller deltagelse i kampagner fra annoncører, der findes på eller gennem Tjenesten, herunder betaling og levering af relaterede varer eller tjenesteydelser og eventuelle andre vilkår, garantier eller repræsentationer i forbindelse med sådanne transaktioner, er udelukkende et anliggende mellem dig og sådanne annoncører. Du accepterer, at Chess.com ikke er ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af sådanne transaktioner eller som følge af tilstedeværelsen af sådanne annoncører på Tjenesten.

Tjenesten eller tredjeparter vil sommetider indeholde links til andre World Wide Web-steder eller ressourcer. Da Chess.com ikke har kontrol over disse websteder og ressourcer, accepterer du, at Chess.com ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer og ikke står inde for eller er ansvarlig for indhold, reklamer, produkter eller andre materialer, som er tilgængelige via sådanne websteder eller ressourcer. Du accepterer desuden, at Chess.com ikke er ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skade eller tab i forbindelse med brug af den slags indhold eller tjenester som er tilgængelige via disse websteder eller ressourcer.

Ejerrettigheder

Al ret til og interesse i Tjenesten, herunder gældende ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder, er og vil forblive Chess.com og dets licensgiveres eksklusive ejendom. Alle varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre navnebeskyttede betegnelser på Chess.com, der anvendes her, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Chess.com. Andre produkt- og firmanavne, der er nævnt på Tjenesten, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Chess.com forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse Tjenestevilkår.

Chess.com giver dig en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rettighed og licens til at bruge objektkoden til softwaren på en enkelt computer; forudsat at du ikke (og ikke tillader tredjepart at) kopierer, ændrer, opretter et afledt arbejde fra, rekonstruerer eller på anden måde forsøger at udlede nogen kildekode, sælger, tildeler, underlicensierer, giver en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overfører nogen ret i softwaren. Du accepterer, at du ikke må ændre softwaren på nogen måde eller form eller bruge ændrede versioner af softwaren, herunder (uden begrænsning) med det formål at opnå uautoriseret adgang til Tjenesten. Du accepterer ikke adgang til tjenesten på anden måde end via den grænseflade, der leveres af Chess.com til brug for adgang til Tjenesten.

Oplysninger om varemærke

Alle CHESS.COM varemærker og tjenestemærker og andre Chess.com logoer og produkt- og tjenestenavne er varemærker tilhørende Chess.com, LLC. Du indvilger i ikke at vise eller bruge disse varemærker på nogen måde uden forudgående tilladelse fra Chess.com.

Chess.com respekterer andres intellektuelle rettigheder og forventer, at brugere af Tjenesten gør det samme. Chess.com overholder den føderale Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), hvis tekst findes på U.S. Copyright Office's hjemmeside på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Vi vil reagere på meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten, der overholder DMCA og anden gældende lovgivning, og som leveres korrekt til os. Hvis du mener, at noget indhold er blevet kopieret eller brugt på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du venligst give os følgende oplysninger:

 • en fysisk eller elektronisk underskrift fra copyrightindehaveren eller en person, der er autoriseret til at handle på vedkommendes vegne;
 • identifikation af det ophavsretlige arbejde, der angivelig er blevet krænket;
 • identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller genstand for krænkende aktivitet og oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at gøre det muligt for os at lokalisere materialet (f.eks. en url);
 • dine kontaktoplysninger, inklusive din adresse, dit telefonnummer og en e-mailadresse;
 • en skriftlig erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ophavsretsindehaveren, vedkommendes agent eller loven og
 • en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige og, under menedsstraf, at du er autoriseret til at handle på vegne af copyrightindehaveren.

Hvis du mener, at dit fjernede indhold rent faktisk ikke krænker, eller at du har de nødvendige rettigheder til at poste dit indhold, skal du sende os en modbekendtgørelse med følgende oplysninger:

 • en fysisk eller elektronisk underskrift fra copyrightindehaveren eller en person, der er autoriseret til at handle på vedkommendes vegne;
 • din fysiske eller elektroniske signatur (med dit fulde navn);
 • identifikation af det indhold, der er blevet fjernet, eller hvortil adgang er blevet deaktiveret, og det sted, hvor indholdet optrådte, før det blev fjernet eller deaktiveret;
 • en erklæring om, at i god tro, og under menedsstraf, mener at Indholdet blev fjernet eller deaktiveret som resultat af en fejl eller en fejlidentificering af Indholdet; og
 • dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt en erklæring om, at du vil acceptere procesbehandling fra den person, der gav den oprindelige meddelelse om den påståede overtrædelse.

Hvis vi modtager en modbekendtgørelse, kan vi sende en kopi af modbekendtgørelsen til den person, der påberåber sig krænkelse af ophavsret og oplyse den pågældende om, at vi kan erstatte det fjernede indhold. Medmindre den oprindelige person, der påberåber sig krænkelse af ophavsret, indgiver en handling, der søger en domstolsbeslutning mod indholdsleverandøren, medlemmet eller brugeren, kan det fjernede indhold udskiftes i løbet af ti til fjorten arbejdsdage eller mere efter modtagelse af modbekendtgørelsen efter Chess.com's eget skøn.

Vær venlig at forstå, at indgivelse af en modbesked kan føre til en retssag mellem dig og den klagende part for at fastslå ejerskab. Vær opmærksom på, at der kan være ugunstige juridiske konsekvenser i dit land, hvis du ffremsætter en falsk påstand eller en påstand i ond tro ved at bruge denne proces.

Vi forbeholder os ret til at fjerne indhold, der påstås at være krænkende uden forudgående varsel og efter eget skøn. Under passende omstændigheder kan Chess.com også opsige en brugers konto, hvis brugeren er fast besluttet på gentagne gange at bryde vilkårene. Vores udpegede copyrightagent for meddelelse om påstået krænkelse af ophavsretten, der vises på Tjenesten, er:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

International brug

Denne Tjeneste leveres af Chess.com fra dets kontorer i USA. Chess.com foregiver ikke, at Tjenesten er relevant eller tilgængelig andre steder. De, der vælger at få adgang til Tjenesten fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er relevante. Du garanterer, at du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk embargo, eller som er udpeget af den amerikanske regering som et "terroristunderstøttende" land, og du er ikke opført på den amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT:

 • DIN BRUG AF TJENESTEN SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER"- OG "SOM TILGÆNGELIG"-BASIS UDEN NOGEN SOM HELST GARANTI. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE FRASKRIVER CHESS.COM SIG UDTRYKKELIGT ENHVER OG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBEFALET MED HENSYN TIL CHESS.COM'S WEBSITE OG TJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR TITEL, IKKE-OVERTRÆDELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
 • CHESS.COM OG DETS DATTERSELSKABER, AFFILIEREDE SELSKABER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSORER GIVER IKKE GARANTI FOR, AT (i) TJENESTEN IMØDEKOMMER DINE KRAV; (ii) TJENESTEN ER UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI (iii) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN, ER NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE (iv) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDRE MATERIALER, DER ER KØBT ELLER SKAFFET AF DIG GENNEM TJENESTEN, VIL LEVE OP TIL DIN FORVENTNINGER; OG (v) EVENTUELLE FEJL I DEN SOFTWARE, DER ER ANVENDT TIL AT TILGÅ ELLER GØRE TJENESTEN TILGÆNGELIG, KORRIGERES.
 • ALT MATERIALE, SOM DU DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILGÅR VED AT BRUGE TJENESTEN, TILGÅS PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIN COMPUTER ELLER FOR DATATAB SOM FØLGE AF DIN DOWNLOADNING AF SÅDANT MATERIALE.
 • INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, UANSET MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRA CHESS.COM ELLER GENNEM ELLER FRA TJENESTEN, UDGØR NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I TJENESTEVILKÅRENE.
 • EN LILLE PROCENTDEL AF VORES BRUGERE KAN OPLEVE EPILEPTISKE ANFALD, NÅR DE UDSÆTTES FOR VISSE LYSMØNSTRE ELLER BAGGRUNDE PÅ EN COMPUTERSKÆRM, ELLER NÅR DE BRUGER TJENESTEN. VISSE BETINGELSER KAN FREMKALDE TIDLIGERE UOPDAGEDE EPILEPTISKE SYMPTOMER, SELV HOS BRUGERE, DER IKKE HAR NOGEN HISTORIK MED TIDLIGERE ANFALD ELLER EPILEPSI. HVIS DU ELLER NOGEN I DIN FAMILIE HAR EN EPILEPTISK LIDELSE, SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE, FØR DU BENYTTER TJENESTEN. HOLD STRAKS OP MED AT BRUGE TJENESTEN, OG KONTAKT DIN LÆGE, HVIS DU OPLEVER ET ELLER FLERE AF FØLGENDE SYMPTOMER UNDER BRUG AF TJENESTEN: SVIMMELHED, SYNSFORSTYRRELSER, TRÆKNINGER I ØJNE ELLER MUSKLER, TAB AF BEVIDSTHED, DESORIENTERING, UFRIVILLIGE BEVÆGELSER ELLER KRAMPETRÆKNINGER.

BEGRÆNSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR

DU FORSTÅR UDTRYKKELIGT, AT CHESS.COM OG DETS DATTERSELSKABER, AFFILIATER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERS OG LICENSORER IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIG FOR ØKONOMISKE TAB, DATATAB, TAB AF GOODWILL, UDSTYRSNEDETID ELLER FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDE, SÆRLIGE, FØLGENDE ELLER REPRÆSENTATIVE SKADER, SELV OM CHESS.COM ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER I FORBINDELSE MED CHESS.COM, TJENESTEN ELLER ETHVERT INDHOLD, SOM OPTRÆDER PÅ ELLER ER UPLOADET TIL TJENESTEN.

HVIS EN RETSINSTANS AF EN ELLER ANDEN GRUND FINDER CHESS.COM ANSVARLIG FOR SKADER UANSET OVENSTÅENDE, SKAL DET SAMLEDE ANSVAR FOR CHESS.COM SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR TJENESTEN ELLER FRA BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN ELLER NOGET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER VIA TJENESTEN, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE 100 AMERIKANSKE DOLLARS (US $100,00).

BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT FINDER ANVENDELSE PÅ ENHVER TEORI OM ANSVAR, UANSET OM DEN ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, LOVGIVNING (HERUNDER UFORSIGTIGHED), FORBRUGERBESKYTTELSESLOVEN ELLER ANDET, SELV OM ET RETSMIDDEL, SOM ER ANGIVET HERI, FINDES IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT AFGØRENDE FORMÅL.

UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER

NOGLE LOVGIVNINGER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELSER ELLER FØLGESKADER. FØLGELIG GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG.

Voldgift, styrende lov og jurisdiktion

Du accepterer, at hvis du har nogen tvist med Chess.com, der på nogen måde vedrører disse Servicevilkår eller adgang til eller brug af Tjenesten, skal du først kontakte os og forsøge at løse uenigheden uformelt. Hvis vi ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen uformelt, er vi enige om at løse ethvert krav, tvist eller kontrovers (med undtagelse af erstatningskrav eller anden retfærdig lettelse) som følge af eller i forbindelse med eller i forbindelse med disse Vilkår ved at binde voldgift fra den amerikanske Voldgiftssammenslutning ("AAA") i henhold til de handelsmæssige voldgiftsregler og supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister, der er gældende for AAA, medmindre andet er angivet heri. Federal Arbitration Act ("FAA") og den føderale voldgiftslov gælder for disse Servicevilkår. Medmindre du og AAA er enige om andet, vil voldgift blive udført i det amt, hvor du bor. Hvis du har til hensigt at søge voldgift, skal du først sende skriftlig meddelelse til Chess.com om din hensigt om at søge voldgift ("Notice"). Meddelelsen til Chess.com skal sendes via US Postal Service-certificeret mail til: Chess.com, [address]. Meddelelsen skal (i) beskrive arten og grundlaget for kravet eller tvisten og (ii) angive den specifikke lettelse, der søges. Hver part vil være ansvarlig for at betale AAA-arkiverings-, administrations- og voldgiftsgebyrer i overensstemmelse med AAA-reglerne, bortset fra at Chess.com betaler for dine rimelige arkiverings-, administrative og voldgiftsgebyrer, hvis dine erstatningskrav ikke overstiger $75.000 og er af væsentlig størrelse (målt med de standarder, der er fastsat i de føderale regler gennem civile procedurer 11 (b)). Enhver voldgiftskompetence skal indeholde omkostninger til voldgift, rimelige advokatsalærer og rimelige omkostninger til sagkyndige og andre vidner, og enhver dom om voldgiftskompetence kan indbringes i en kompetent domstol. Intet i dette afsnit forhindrer en af ​​parterne i at søge forlig eller anden retfærdig afhjælpning fra domstole vedrørende spørgsmål vedrørende datasikkerhed, intellektuel ejendomsret eller uautoriseret adgang til tjenesten. ALLE KRAV SKAL FREMLÆGGES I PARTERNES INDIVIDUELLE KAPACITET, OG IKKE SOM ET KLASSEMEDLEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE REPRÆSENTATIV PROCEDURE, OG MEDMINDRE ANDET ER AFTALT KAN VOLDGIFTSMANDEN IKKE BEHANDLE MERE END EN PERSONS KLAGE. IDET DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER ER DU ER ENIG I, AT DIG OG CHESS.COM BEGGE HAR RET TIL EN RETSAFGØRELSE ELLER DELTAGELSE I GRUPPESØGSMÅL.

Hvis forbuddet mod klagehandlinger og andre påstande på vegne af tredjeparter, der er indeholdt ovenfor, viser sig at være uhåndhævelige, vil alt det foregående sprog i dette afsnit være ugyldigt.

Hvis et krav fremsættes i retten i stedet for ved en voldgift, vil tvisten være underlagt lovgivningen i staten Californien og FAA uden hensyntagen til eller anvendelse af dens lovbestemmelser eller din bopælsstat eller -land, og vil udelukkende blive ført ved de føderale eller statslige domstole i Santa Clara County, Californien, USA. Du samtykker i jurisdiktion og sted for sådanne retsinstanser og afstår fra at gøre indsigelse mod ubelejligt forum.

Ændringer af vilkårene for Tjenesten

Ændringer i disse betingelser kan forekomme til enhver tid, og vi vil opdatere den nyeste version på www.chess.com. Hvis vi vurderer, at vi har foretaget en afgørende ændring, vil vi oplyse dig herom via e-mail til den e-mailadresse, som du oplyste, da du oprettede din konto, eller ved at sende en notifikation gennem tjenesten. Hvis du fortsat anvender vores tjeneste efter disse revisioner træder i kraft, accepterer du de nye betingelser og vilkår.

Generelle oplysninger

Tjenestevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Chess.com og styrer din brug af Tjenesten og erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Chess.com med hensyn til Tjenesten. Disse Tjenestevilkår er den fuldstændige og eksklusive aftale mellem Chess.com og dig vedrørende Tjenesten, og disse Tjenestevilkår erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem Chess.com og dig vedrørende Tjenesten (eksklusive tjenester, som du har særskilt aftale med Chess.com om, der udtrykkeligt er i tillæg til eller i stedet for disse Tjenestevilkår). Hvis nogen bestemmelse i disse Tjenestevilkår gøres ugyldig, skal resten af Tjenestevilkårene fortsætte med fuld kraft og virkning. Disse Tjenestevilkår og de rettigheder og forpligtelser, der omfattes herunder, må ikke overføres, tildeles eller delegeres på nogen måde af dig. Chess.com kan frit tildele disse Tjenestevilkår, og du er udtrykkeligt enig i, at eventuelleimmaterielle ejendomsrettigheder, der er licenseret til Chess.com, herunder eventuelle rettigheder til indhold, kan overføres til Chess.com uden dit samtykke. Chess.coms undladelse af at udøve eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i Tjenestevilkårene udgør ikke en dispensation af en sådan ret eller bestemmelse.