Κορυφαίοι Δότες Δώρων

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα πιο γενναιόδωρα μέλη μας τα οποία μοιράστηκαν το δώρο του σκακιού με τους φίλους τους. Εκτιμούμε την υποστήριξή σας!

TAJEAGLE1357
reza nejad | tehran city Iran
Εγγράφηκε στις Feb 22, 2014
1.095 ημέρες δωρήθηκαν
1.095