Κορυφαίοι Δότες Δώρων

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα πιο γενναιόδωρα μέλη μας τα οποία μοιράστηκαν το δώρο του σκακιού με τους φίλους τους. Εκτιμούμε την υποστήριξή σας!

Subtlehues84
Jane | Philippines
Εγγράφηκε στις Μόλις τώρα
300 ημέρες δωρήθηκαν
300