Ολοκληρώθηκε Στις
Παίκτες ανά ομάδα
Ημέρες ανά Κίνηση
Ταυτόχρονα παιχνίδια
Βαθμολογημένο
Εγγραφή Ανοικτή
Εύρος βαθμολογίας
Αυτόματη εκκίνηση
Τύπος
Στατιστικά Συλλόγου "Saint Seiya": Knights of the Zodiac
  • Σε εξέλιξη:
  • Συνολικοί πόντοι:
  • Κερδισμένοι αγώνες:
  • Μέσος όρος βαθμολογίας:
  • Σημερινή κατάταξη:
Judit Polgar
  • Σε εξέλιξη:
  • Συνολικοί πόντοι:
  • Κερδισμένοι αγώνες:
  • Μέσος όρος βαθμολογίας:
  • Σημερινή κατάταξη: