The Albanian Chess Club
kafe ,cigare , shah ,meze qofte dhe raki , domino murlan , pesekatesh dhalle . Jete aktive ...dhe zemra shqiptare. diskutime politike tolerohen po edhe po ti evitoni mire do jete . Televizori me Plasma HD trasmeton vetem muzike nga kanali i nderuar BBF
Διαχειριστές
Αγώνες
  • Σε εξέλιξη:
  • Συνολικοί πόντοι:
  • Κερδισμένοι αγώνες:
  • Μέσος όρος βαθμολογίας:
  • Σημερινή κατάταξη: