9077
Συνολικοί πόντοι
45%
Κερδισμένοι αγώνες
#368
Σημερινή κατάταξη
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 35 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 28.5
Team Australia 41.5
Παίκτες: 30 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 31.5
Team Greece 28.5
Παίκτες: 30 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 26
Team Sweden 34
Παίκτες: 50 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 63
Team Armenia 37
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 27
Team United Kingdom. 13
Παίκτες: 66 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Srbija Tim 70.5
Arabi ..  بالعربى 61.5
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 14
Team Greece 26
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
Amazing Pinoy Chess Players 15.5
Arabi ..  بالعربى 14.5
Παίκτες: 25 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 28
Команда ЦФО (Russia Central Federal District) 22
Παίκτες: 70 Βαθμολογία: < 2200 3 ημέρες/κίνηση
Arabi ..  بالعربى 77.5
TEAM EUROPE 62.5