70
Συνολικοί πόντοι
83%
Κερδισμένοι αγώνες
#3597
Σημερινή κατάταξη
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
4.5
3.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1700 14 ημέρες/κίνηση
4
2
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
4
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
6
0
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 14 ημέρες/κίνηση
2.5
1.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
0
6