28587
Συνολικοί πόντοι
56%
Κερδισμένοι αγώνες
#163
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Παίκτες: 1-12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
11
16
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: < 2000 3 ημέρες/κίνηση 90.91% Ολοκληρώθηκε
8
12
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: 100 - 1299 3 ημέρες/κίνηση 90% Ολοκληρώθηκε
2
7
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 2400 3 ημέρες/κίνηση 85% Ολοκληρώθηκε
7.5
9.5
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 75% Ολοκληρώθηκε
2
4
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 100 - 1199 1 ημέρα/κίνηση
1.5
4.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 8 - 1798 14 ημέρες/κίνηση
1
3
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
10.5
7.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
19
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1200 - 1400 3 ημέρες/κίνηση
3
5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1100 - 1300 3 ημέρες/κίνηση
4
0
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1600 - 2000 3 ημέρες/κίνηση
1.5
2.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1300 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: 1300 - 1766 7 ημέρες/κίνηση
6
2
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
6
10