Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1300 - 1400 3 ημέρες/κίνηση
World Champions Group
1
China Club
1
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
3
Team Armenia
7
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
6.5
Pecatur Indonesia
3.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Morelia Ajedrez Social
9
China Club
3
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
6
FC Bayern Munchen Fans
4
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
4
I LUMBARD
6
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
3.5
Team Kentucky
6.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
8.5
RoyalChess
1.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
9.5
Robots Of Dawn
0.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
6.5
Bergersen Fans
3.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
9
Team Antarctica
1
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
5.5
Team Taiwan 台灣
2.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
4
US Palermo
2
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
4
FENERBAHCE S.K.
4
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
Chess Unlimited
12.5
China Club
5.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
8
Rosie Angels
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
8
GM Eugene Torre Group
2
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
8
Total Random Team
4
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
10
Blue Dragon Cavern
0
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
4
Team Estonia
6
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
3.5
Asian Chess Masters
6.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 100 3 ημέρες/κίνηση
Land of the Knorks and Sporklifts
1
China Club
5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
8.5
Chess Team Africa
1.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
7
Team Taiwan 台灣
3
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
China Club
10
EARTHLINGS PLAY CHESS
0