Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 600 - 1500 3 ημέρες/κίνηση
eric
1
Judit Polgar
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1600 2 ημέρες/κίνηση
Star Wars Galaxy
1
eric
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
FREE  IRAN
2
eric
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Rag-Tag North
2
eric
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 600 - 1456 1 ημέρα/κίνηση
eric
0
Chessy Messy
2