392
Συνολικοί πόντοι
31%
Κερδισμένοι αγώνες
#1918
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
Chess Europe
Παίκτες: ∞ Βαθμολογία: < 1100 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: 6 Ιαν 2020, 12:00 π.μ.
Chess Europe
1
Gaza
0
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 75% Ολοκληρώθηκε
Gaza
1
Chess School
5
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Delhi and NCR
2
Gaza
0
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
Separate Guards CHESS BATTALION
6
Gaza
2
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Grad Niš - City of Nis
10
Gaza
6
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Gaza
1.5
Alekhine Chess Club
2.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
3
Gaza
3
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1700 - 1900 3 ημέρες/κίνηση
Blake's7
1
Gaza
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 0 - 2500 3 ημέρες/κίνηση
BLACK KNIGHT CHESS
2
Gaza
2
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1350 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
Gaza
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1350 - 1750 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2
Gaza
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1799 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
2
Gaza
0