Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3
5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
2
0
Παίκτες: 4 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
6
2
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
10
6
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
1.5
2.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
3
3
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1700 - 1900 3 ημέρες/κίνηση
1
1
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 0 - 2500 3 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1350 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
2
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1350 - 1750 3 ημέρες/κίνηση
2
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1799 3 ημέρες/κίνηση
2
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1400 3 ημέρες/κίνηση
2
0
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8
6
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8
4
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1400 3 ημέρες/κίνηση
4
0
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
8.5
3.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
1
5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
6
4
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
6
4
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: 1500 - 2000 3 ημέρες/κίνηση
6
0
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
4
8
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
19
22
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
1
5
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
11.5
12.5
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: 1200 - 2200 5 ημέρες/κίνηση
13
9