16
Συνολικοί πόντοι
7%
Κερδισμένοι αγώνες
#4985
Σημερινή κατάταξη
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1200 - 1650 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
'WWF DOMINATION'
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 800 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
RED STONES
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1000 - 1750 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
1
Class For Chess(♔♕♖♘♗♙)
1
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1300 - 1680 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
Class For Chess(♔♕♖♘♗♙)
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1333 - 1777 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
Class For Chess(♔♕♖♘♗♙)
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1267 - 1667 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
Class For Chess(♔♕♖♘♗♙)
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
CYBERMEN ELITE
2
HUMAN CHECKMATE
0
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1200 - 1700 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
STILL GOT THE BLUES
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 500 - 1688 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
Our group is the best ( >1350)
2
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1250 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
HUMAN CHECKMATE
0
GOD BLESS INDIA
2