Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1600 - 1900 3 ημέρες/κίνηση
Ambassadors of Chess
3.5
Judit Polgar
0.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
TURK CHESS PLAYERS
21
Judit Polgar
13
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 5 ημέρες/κίνηση
&quot;Saint Seiya&quot;: Knights of the Zodiac
4.5
Judit Polgar
1.5
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Alpha Female Society
8
Judit Polgar
10
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: < 2000 3 ημέρες/κίνηση
TURK CHESS PLAYERS
12
Judit Polgar
10
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Xadrez Henrique Mecking
10.5
Judit Polgar
9.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 1 ημέρα/κίνηση
The Russian Queen
15.5
Judit Polgar
4.5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
May the chess be with you
19
Judit Polgar
11
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: < 1600 3 ημέρες/κίνηση
Geto-Daci
19.5
Judit Polgar
4.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
EQUIPO ANDALUCIA
9.5
Judit Polgar
10.5
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
The Chess Republic
14.5
Judit Polgar
5.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: < 1500 3 ημέρες/κίνηση
TURK CHESS PLAYERS
7
Judit Polgar
5
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση
Anna Muzychuk Fan Club
12
Judit Polgar
6
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: < 1899 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
8
Judit Polgar
4
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
♕Diary of a Chess Queen♕
7.5
Judit Polgar
6.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: 1500 - 1600 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0
Judit Polgar
2
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0
Judit Polgar
4
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: < 1800 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
4.5
Judit Polgar
9.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: < 1750 3 ημέρες/κίνηση
Chess School
11
Judit Polgar
3
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1400 - 1500 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2.5
Judit Polgar
1.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1
Judit Polgar
1
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: < 1799 3 ημέρες/κίνηση
Chess Champ
14.5
Judit Polgar
1.5
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
1.5
Judit Polgar
2.5
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: < 1300 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
0
Judit Polgar
2
Παίκτες: 2 Βαθμολογία: 1400 - 1500 3 ημέρες/κίνηση
THE POWER OF CHESS
2
Judit Polgar
2