Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 8 Βαθμολογία: 1000 - 1616 3 ημέρες/κίνηση 93.75% Ολοκληρώθηκε
Team Pakistan
8
Judit Polgar
7
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: 1100 - 1400 3 ημέρες/κίνηση 91.67% Ολοκληρώθηκε
Ambassadors of Chess
9
Judit Polgar
2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: 1400 - 1600 3 ημέρες/κίνηση 90% Ολοκληρώθηκε
Judit Polgar
4
Ambassadors of Chess
5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 2 ημέρες/κίνηση 33.33% Ολοκληρώθηκε
Ambassadors of Chess
2
Judit Polgar
2