Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 28 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Dominican Republic
25.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
30.5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Denmark
11
Team Puerto Rico and Olivari friends
19
Παίκτες: 26 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Turkey
19
Team Puerto Rico and Olivari friends
33
Παίκτες: 22 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Chile
12
Team Puerto Rico and Olivari friends
32
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Uruguay
1.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
8.5
Παίκτες: 48 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Argentina Live Chess
42.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
53.5
Παίκτες: 15 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Belarus
5
Team Puerto Rico and Olivari friends
25
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Colombia
3
Team Puerto Rico and Olivari friends
19
Παίκτες: 13 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team USA Live
7.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
18.5
Παίκτες: 35 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Argentina Live Chess
42
Team Puerto Rico and Olivari friends
30
Παίκτες: 20 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Dominican Republic
16
Team Puerto Rico and Olivari friends
28
Παίκτες: 12 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Canada
5
Team Puerto Rico and Olivari friends
19
Παίκτες: 11 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team  USA
14
Team Puerto Rico and Olivari friends
8
Παίκτες: 21 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Puerto Rico and Olivari friends
18.5
Team Peru
23.5
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Puerto Rico and Olivari friends
5
Team Costa Rica
5
Παίκτες: 9 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Puerto Rico and Olivari friends
13
Team Nicaragua
5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Puerto Rico and Olivari friends
12
Team México
2
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Puerto Rico and Olivari friends
10.5
Uruguay
1.5
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Brazil Live
14
Team Puerto Rico and Olivari friends
22
Παίκτες: 19 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Ecuador Live Chess
10
Team Puerto Rico and Olivari friends
28
Παίκτες: 18 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Canada
20.5
Team Puerto Rico and Olivari friends
15.5
Παίκτες: 17 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Dominican Republic
28
Team Puerto Rico and Olivari friends
6
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό
Team Puerto Rico and Olivari friends
8
Team Nicaragua
2