7699
Συνολικοί πόντοι
76%
Κερδισμένοι αγώνες
#406
Σημερινή κατάταξη
Ανοιχτοί Αγώνες
DCS international club
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1500 1 ημέρα/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
Luna Łódzki Klub Szachowy
4
DCS international club
0
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
Παίκτες: 1-5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση Έναρξη: Ρώτησε το Διαχειριστή
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
15
Luna Łódzki Klub Szachowy
4
Αγώνες σε εξέλιξη
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 71.43% Ολοκληρώθηκε
Team Athens 7.5
Luna Łódzki Klub Szachowy 2.5
Παίκτες: 7 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση 64.29% Ολοκληρώθηκε
Team Barcelona 6
Luna Łódzki Klub Szachowy 3
Ολοκληρωμένοι Αγώνες
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: Ανοιχτό 1 ημέρα/κίνηση
Luna Łódzki Klub Szachowy 2
Writers And Readers Chess Club 4
Παίκτες: 1 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Sevastopol 0
Luna Łódzki Klub Szachowy 2
Παίκτες: 5 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Team Aktau 1
Luna Łódzki Klub Szachowy 9
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1500 1 ημέρα/κίνηση
Luna Łódzki Klub Szachowy 3
ICG MATADOR   (International Chess Group) 3
Παίκτες: 10 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Дружба 11.5
Luna Łódzki Klub Szachowy 8.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1500 1 ημέρα/κίνηση
Luna Łódzki Klub Szachowy 3.5
Bobby Fischer Group 2.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1500 1 ημέρα/κίνηση
Luna Łódzki Klub Szachowy 3
Chess School 3
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Luna Łódzki Klub Szachowy 10.5
Hastings & St. Leonards Chess Club. 1.5
Παίκτες: 3 Βαθμολογία: > 1500 1 ημέρα/κίνηση
Luna Łódzki Klub Szachowy 4.5
Anti-Sicilians 1.5
Παίκτες: 6 Βαθμολογία: Ανοιχτό 3 ημέρες/κίνηση
Black Stone 4
Luna Łódzki Klub Szachowy 8